Diensten - 255295-2020

TITitelNoorwegen-Oslo: Brandpreventiediensten
NDDocumentnummer255295-2020
PDPublicatiedatum02/06/2020
OJPB S105
TWPlaatsOSLO
AUNaam aanbestedende dienstOslo Kommune v/Eiendoms- og Byfornyelsesetaten (874 780 782)
OLOriginele taalEN
CYLandNO
AAType aanbestedende dienstR - Regionaal of lokaal agentschap/bureau
HAEU Institution-
DSDocument verzonden28/05/2020
DTUiterste datum24/06/2020
NCOpdracht4 - Diensten
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening6 - Europese Economische Ruimte (EER)
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code75251110 - Brandpreventiediensten
35111310 - Schuimsystemen
44482100 - Brandslangen
35111520 - Schuimblusmiddel of dergelijke preparaten
35111300 - Brandblustoestellen
35111510 - Handgereedschap voor brandbestrijding
35111500 - Brandbestrijdingssysteem
31625100 - Branddetectiesystemen
50413200 - Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
24951210 - Poeder voor brandblusapparaten
RCNUTS-codeNO01
IAInternetadres (URL)https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/eiendoms-og-byfornyelsesetaten/#gref
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU