Leveringen - 255867-2020

03/06/2020    S106

România-Bucureşti: Echipamente medicale

2020/S 106-255867

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Sănătății
Număr naţional de înregistrare: 4266456
Adresă: Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010024
Țară: România
Persoană de contact: Carmen Comandasu
E-mail: achizitii.centralizate@ms.ro
Telefon: +40 3072594
Fax: +40 3072508

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.ms.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.ms.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția publică de măști chirurgicale pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, în contextul pandemiei cauzată de coronavirusul COVID-19

II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția publică de măști chirurgicale pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, în contextul pandemiei cauzată de coronavirusul COVID-19, potrivit prevederilor OUG 78/2020.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziția publică de măști chirurgicale pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, în contextul pandemiei cauzată de coronavirusul COVID-19, potrivit prevederilor OUG 78/2020.

II.2.14)Informații suplimentare

Potrivit invitatiei de participare nr. 1010/29.5.2020 publicată pe site-ul www.ms.ro la rubrica „Informatii de interes public/Achizitii publice/Anunturi”.

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
29/05/2020

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

A se vizualiza invitatia de participare nr. 1010/29.5.2020 publicată pe site-ul www.ms.ro la rubrica „Informatii de interes public/Achizitii publice/Anunturi”.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/05/2020