Leveringen - 256347-2020

03/06/2020    S106

Sverige-Nyköping: Gasformiga bränslen

2020/S 106-256347

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Skogsstyrelsen
Nationellt registreringsnummer: 202100-5612
Postadress: Gasverksvägen 15
Ort: Nyköping
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 611 35
Land: Sverige
Kontaktperson: Thorbjörn Magnusson
E-post: thorbjorn.magnusson@skogsstyrelsen.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.skogsstyrelsen.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Gasol

Referensnummer: 2020/638
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
09120000 Gasformiga bränslen
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Syfte och orientering

Skogsstyrelsen inbjuder till anbudsgivning avseende gasol på tub P11, P19. Upphandlingen sker i överensstämmelse med detta förfrågningsunderlag och i kravspecifikationen ställda krav.

Gasolen kommer mestadels att användas till drift av manskapsvagnarna som används mestadels i olika arbetsmarknadsprojekt ut i skog och mark.

Uppskattat värde

Det nedan angivna värdet innebär en uppskattad volym baserad på omsättning av befintliga ramavtal och innebär endast ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Avtalets uppskattade värde under hela avtalstiden inkl. ev. förlängningsklausuler uppgår till ca. 1 200 000 SEK.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24100000 Gaser
24110000 Industrigaser
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Gasol P11, P19 till manskapsvagnar.

Syfte och orientering

Skogsstyrelsen inbjuder till anbudsgivning avseende gasol på tub P11, P19. Upphandlingen sker i överensstämmelse med detta förfrågningsunderlag och i kravspecifikationen ställda krav.

Gasolen kommer mestadels att användas till drift av manskapsvagnarna som används mestadels i olika arbetsmarknadsprojekt ut i skog och mark.

Uppskattat värde

Det nedan angivna värdet innebär en uppskattad volym baserad på omsättning av befintliga ramavtal och innebär endast ett riktvärde. Det verkliga utfallet kan bli såväl högre som lägre och några garanterade volymer lämnas inte. Avtalets uppskattade värde under hela avtalstiden inkl. ev. förlängningsklausuler uppgår till ca. 1 200 000 SEK.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 052-123111
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/04/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Linde Gas AB
Nationellt registreringsnummer: 556069-8119
Postadress: Rättarvägen 3
Ort: Solna
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 169 68
Land: Sverige
E-post: petra.ohlin@linde.com

Internetadress: http://www.aga.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 500 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/05/2020