Leveringen - 256505-2020

TITitelPolen-Katowice: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
NDPublicatienummer aankondiging256505-2020
PDPublicatiedatum03/06/2020
OJNummer PB S106
TWPlaats van de koperKATOWICE
AUOfficiële naam van de koperGłówny Instytut Górnictwa (PL-634-012-60-16)
OLOriginele taalPL
CYLand van de koperPL
AAType koper6 - Publiekrechtelijke instelling
HAEU-instelling/-agentschap-
DSDocument verzonden01/06/2020
NCType contract2 - Leveringen
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria1 - Laagste prijs
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)33696300 - Chemische reagentia
38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
38900000 - Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
33793000 - Glaswerk voor laboratoria
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)PL22A
IAInternetadres (URL)www.gig.eu
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU