Leveringen - 256569-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Gignac: Bibliotheekboeken

2020/S 106-256569

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Communauté de communes Vallée de l'Hérault
Postadres: 2 parc d'activités de Camalcé
Plaats: Gignac
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34150
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr
Telefoon: +33 467570450

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Gignac
Postadres: place Auguste Ducornot
Plaats: Gignac
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34150
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Tressan
Postadres: place de l'Église
Plaats: Tressan
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34230
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Montpeyroux
Postadres: rue de la Dysse
Plaats: Montpeyroux
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34150
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Saint-André-de-Sangonis
Postadres: cours de la Place
Plaats: Saint-André-de-Sangonis
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34275
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Saint-Pargoire
Postadres: place de l'Hôtel de Ville
Plaats: Saint-Pargoire
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34230
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie d'Argelliers
Postadres: rue du Presbytère
Plaats: Argelliers
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34380
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Puilacher
Postadres: impasse des Écoles
Plaats: Puilacher
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34230
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Bélarga
Postadres: place de la République
Plaats: Bélarga
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34230
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Saint-Jean-de-Fos
Postadres: place de la Mairie
Plaats: Saint-Jean-de-Fos
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34150
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Jonquières
Postadres: rue de la Meule
Plaats: Joncquières
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34725
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Pouzols
Postadres: 6 rue de l'Égalité
Plaats: Pouzols
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34230
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Saint-Paul-et-Valmalle
Postadres: place de la Mairie
Plaats: Saint-Paul-et-Valmalle
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34570
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Saint-Guiraud
Postadres: place de la Mairie
Plaats: Saint-Guiraud
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34725
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Campagnan
Postadres: 1 rue des Écoles
Plaats: Campagnan
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34230
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Puéchabon
Postadres: route de Montpellier
Plaats: Puéchabon
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34150
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de Le Pouget
Postadres: route Neuve
Plaats: Le Pouget
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34230
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mairie de La Boissière
Postadres: 6 rue de la Poste
Plaats: La Boissière
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34150
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@cc-vallee-herault.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.cc-vallee-herault.fr/accueil-3.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de livres, de divers supports culturels et gestion des abonnements aux revues

Referentienummer: 2019-033
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22113000 Bibliotheekboeken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de livres, de divers supports culturels et gestion des abonnements aux revues.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 — livres de fiction et documentaires adultes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22113000 Bibliotheekboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Livres de fiction et documentaires adultes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique/fonctionnelle / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 — livres de fiction et documentaires jeunesse

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22113000 Bibliotheekboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Livres de fiction et documentaires jeunesse.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offre documentaire / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Service aux bibliothécaires / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion des commandes et des livraisons / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Remise sur les prix publics / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 — bandes dessinées adultes et jeunesse

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22113000 Bibliotheekboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bandes dessinées adultes et jeunesse.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offre documentaire / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Service aux bibliothécaires / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion des commandes et des livraisons / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Remise sur les prix publics / Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 — livres soldés

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22113000 Bibliotheekboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de livres soldés.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offre documentaire / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Service aux bibliothécaires / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Remise sur les prix publics / Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5 — documents sonores musicaux

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30234300 Compact disks (cd's)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Documents sonores musicaux.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offre documentaire / Weging: 27
Kwaliteitscriterium - Naam: Interface de recherche et services / Weging: 36
Kwaliteitscriterium - Naam: Livraison et service après-vente / Weging: 12
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 6 — documents audiovisuels adultes et jeunesse

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30234400 Digital versatile discs (dvd's)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Documents audiovisuels adultes et jeunesse.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offre documentaire / Weging: 27
Kwaliteitscriterium - Naam: Interface de recherche et services / Weging: 36
Kwaliteitscriterium - Naam: Livraison et service après-vente / Weging: 12
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gestion des abonnements aux revues du service de la lecture publique

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72512000 Documentbeheerdiensten
79980000 Abonnementsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestion des abonnements aux revues du service de la lecture publique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gestion des abonnements aux revues du service de la documentation

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72512000 Documentbeheerdiensten
79980000 Abonnementsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ13 Hérault
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestion des abonnements aux revues du service de la documentation.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 236-578038
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Livres de fiction et documentaires adultes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sauramps Comédie
Postadres: allée Jules Milhau
Plaats: Montpellier
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34000
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.sauramps.com/sauramps-comedie/ssh-2006

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Livres de fiction et documentaires jeunesse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sauramps Comédie
Postadres: allée Jules Milhau
Plaats: Montpellier
NUTS-code: FRJ12 Gard
Postcode: 34000
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.sauramps.com/sauramps-comedie/ssh-2006

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Bandes dessinées adultes et jeunesse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sauramps Comédie
Postadres: allée Jules Milhau
Plaats: Montpellier
NUTS-code: FRJ13 Hérault
Postcode: 34000
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.sauramps.com/sauramps-comedie/ssh-2006

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Livres soldés

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Documents sonores musicaux

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Documents audiovisuels adultes et jeunesse

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Gestion des abonnements du service de la lecture publique

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A2 Presse
Postadres: 27 boulevard de Launay
Plaats: Nantes
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44944
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.a2presse.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Gestion des abonnements du service documentation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A2Presse
Postadres: 27 boulevard de Launay
Plaats: Nantes
NUTS-code: FRG01 Loire-Atlantique
Postcode: 44944
Land: Frankrijk

Internetadres: https://www.a2presse.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif
Postadres: 6 rue Pitot
Plaats: Montpellier
Postcode: 34063
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Telefoon: +33 467548100

Internetadres: http://montpellier.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:

— référé pré-contractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat;

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA;

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020