Leveringen - 256652-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Medische apparatuur

2020/S 106-256652

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 084-198388)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_93180603
Postadres: Steindl Imre utca 8.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1054
Land: Hongarije
Contactpersoon: Verebéli Erzsébet
E-mail: bvop-kpf@bv.gov.hu
Telefoon: +36 13018212
Fax: +36 13018212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://bv.gov.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BVEK orvostechnikai eszközök

Referentienummer: EKR000313522020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi szerződés keretében Berettyóújfaluban létesítendő új büntetés-végrehajtási intézetben alap és szakellátó rendelőinek és fekvőbeteg ellátó osztályának kialakítására és felszerelésére orvostechnikai eszközök beszerzése, mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, felszerelését (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálását, üzembe helyezését, 30 napos próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását.

A készülék installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni

További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 084-198388

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rövid meghatározás
In plaats van:

Adásvételi szerződés keretében Berettyóújfaluban létesítendő új büntetés-végrehajtási intézetben alap és szakellátó rendelőinek és fekvőbeteg ellátó osztályának kialakítására és felszerelésére orvostechnikai eszközök beszerzése, mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, felszerelését (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálását, üzembe helyezését, 30 napos próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását.

A készülék installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni

További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Te lezen:

Adásvételi szerződés keretében Berettyóújfaluban létesítendő új büntetés-végrehajtási intézetben alap és szakellátó rendelőinek és fekvőbeteg ellátó osztályának kialakítására és felszerelésére orvostechnikai eszközök beszerzése, mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, felszerelését (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálását, üzembe helyezését, minimum 3 napos próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását.

A készülék installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni

További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 1. rész: Általános orvostechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

1.1. EKG képernyővel/regisztrálóval (hordozható), pácienskábellel - 12 db

1.2. Terheléses EKG rendszer - 1 db

1.3. EKG Holter - 2 db

1.4. Defibrillátor - 9 db

1.5. Mozgatható vizsgáló lámpa - 10 db

1.6. ABPM - 2 db

1.7. Betegellenőrző monitor - 4 db

1.8. Hőlégsterilizáló - 6 db

1.9. Hőlégsterilizátor - 3 db

1.10.Motoros váladékszívószívó 1x1 l - 4 db

1.11. Motoros váladékszívószívó 2x2 l - 8 db

1.12. Labor (vér) centrifuga -1 db

1.13. Infúziós pumpa - 4 db

1.14. Pulzoximéter I. - 4 db

1.15. Vérgáz analizátor - 1db

1.16. Szelektív ingeráram és TENS készülék -1 db

1.17. Doppler - 3 db

1.18. Spirometer - 3 db

1.19. Szűrő audiométer - 1 db

1.20. Digitális személymérleg testmagasság mérővel egyben - 9 db

1.21. Vércukormérő+ tesztcsík - 15 db

1.22.Vérnyomásmérő, mandzsettával - 30 db

1.23.Visustábla - 4 db

1.24.Pupillavizsgáló lámpa - 9 db

1.25.Otoscop - 5 db

1.26. Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó - 2 db

1.27.Spirográf - 1 db

1.28. Pulzoximeter II. - 1 db

1.29. Ágytál mosógép - 2 db

1.30. Biológiai mikroszkóp - 1 db

1.31. Dermatoscope - 1 db

1.32. Elektrokauter - 1 db

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap.

További követelmény a készülékek helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, 30 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülékek installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Te lezen:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 1. rész: Általános orvostechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

1.1. EKG képernyővel/regisztrálóval (hordozható), pácienskábellel - 12 db

1.2. Terheléses EKG rendszer - 1 db

1.3. EKG Holter - 2 db

1.4. Defibrillátor - 9 db

1.5. Mozgatható vizsgáló lámpa - 10 db

1.6. ABPM - 2 db

1.7. Betegellenőrző monitor - 4 db

1.8. Hőlégsterilizáló - 6 db

1.9. Hőlégsterilizátor - 3 db

1.10.Motoros váladékszívószívó 1x1 l - 4 db

1.11. Motoros váladékszívószívó 2x2 l - 8 db

1.12. Labor (vér) centrifuga -1 db

1.13. Infúziós pumpa - 4 db

1.14. Pulzoximéter I. - 4 db

1.15. Vérgáz analizátor - 1db

1.16. Szelektív ingeráram és TENS készülék -1 db

1.17. Doppler - 3 db

1.18. Spirometer - 3 db

1.19. Szűrő audiométer - 1 db

1.20. Digitális személymérleg testmagasság mérővel egyben - 9 db

1.21. Vércukormérő+ tesztcsík - 15 db

1.22.Vérnyomásmérő, mandzsettával - 30 db

1.23.Visustábla - 4 db

1.24.Pupillavizsgáló lámpa - 9 db

1.25.Otoscop - 5 db

1.26. Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó - 2 db

1.27.Spirográf - 1 db

1.28. Pulzoximeter II. - 1 db

1.29. Ágytál mosógép - 2 db

1.30. Biológiai mikroszkóp - 1 db

1.31. Dermatoscope - 1 db

1.32. Elektrokauter - 1 db

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap.

További követelmény a készülékek helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, minimum 3 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülékek installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 2. rész: Röntgen gép és tartozékaik az alábbiak szerint:

Rtg készülék számítógéppel és szoftverrel - 1 db

Kiegészítő eszközök (ólomkötény) RTG-hez - 4 db

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap.

További követelmény a készülékek helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, 30 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülékek installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Te lezen:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 2. rész: Röntgen gép és tartozékaik az alábbiak szerint:

Rtg készülék számítógéppel és szoftverrel - 1 db

Kiegészítő eszközök (ólomkötény) RTG-hez - 4 db

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap.

További követelmény a készülékek helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, minimum 3 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülékek installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 3. rész UH berendezés az alábbiak szerint:

Ultrahang (4 féle fejjel) - 1 db

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap.

További követelmény a készülék helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, 30 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülék installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Te lezen:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 3. rész UH berendezés az alábbiak szerint:

Ultrahang (4 féle fejjel) - 1 db

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap.

További követelmény a készülék helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, minimum 3 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülék installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 4. rész Nőgyógyászati orvostechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

1.Kolposzkóp állvánnyal - 1 db

2.CTG készülék - 1 db

3.Biológiai mikroszkóp - 1 db

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap.

További követelmény a készülékek helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, 30 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülékek installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Te lezen:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 4. rész Nőgyógyászati orvostechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

1.Kolposzkóp állvánnyal - 1 db

2.CTG készülék - 1 db

3.Biológiai mikroszkóp - 1 db

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap.

További követelmény a készülékek helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, minimum 3 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülékek installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 5. rész Fogászati gépek, eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

1. Fogászati kezelőegység - 1 db

2. Fotopolimerizációs lámpa - 1 db

3. Intraorális rtg berendezés - 1 db

4. Hordozható intraorális digitális röntgen szenzor és magyar nyelvű képkezelő szoftver - 1 db

5. Ólomkötény - 1 db

6. Röntgenező szék - 1 db

7. Szenzor tartó, pozícionáló- 1 készlet

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap.

További követelmény a készülékek helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, 30 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülékek installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Te lezen:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 5. rész Fogászati gépek, eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

1. Fogászati kezelőegység - 1 db

2. Fotopolimerizációs lámpa - 1 db

3. Intraorális rtg berendezés - 1 db

4. Hordozható intraorális digitális röntgen szenzor és magyar nyelvű képkezelő szoftver - 1 db

5. Ólomkötény - 1 db

6. Röntgenező szék - 1 db

7. Szenzor tartó, pozícionáló- 1 készlet

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap.

További követelmény a készülékek helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, minimum 3 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülékek installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 6. rész Szemészeti orvostechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

Szemészeti orvostechnikai eszközök:

1.Applanatios tonometer - 1 db

2.Automata dioptriamérő (digitális) beépített Pd mérővel - 1 db

3. Automata computer perimeter műszerasztallal - 1 db

4. Réslámpa - 1 db

5. Automata kerato-refraktometer - 1 db

6. Állítható műszerasztal szemészeti berendezések számára - 1 db

7. Szemüvegszekrény+próbalencse készlet (műanyag) - 1 db

8. Próbakeret- 1 db

9. Üvegpálca - 10 db

10. Szűrőpapírcsík Schirmer próbához - 1 doboz

11. Fkuorescein papírteszt csík - 1 doboz

12. Ophthalmoscop - 1 db

13. Előtétlencse réslámpás biomikroszkópiához - 1 db

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap.

További követelmény a készülékek helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, 30 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülékek installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Te lezen:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 6. rész Szemészeti orvostechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

Szemészeti orvostechnikai eszközök:

1.Applanatios tonometer - 1 db

2.Automata dioptriamérő (digitális) beépített Pd mérővel - 1 db

3. Automata computer perimeter műszerasztallal - 1 db

4. Réslámpa - 1 db

5. Automata kerato-refraktometer - 1 db

6. Állítható műszerasztal szemészeti berendezések számára - 1 db

7. Szemüvegszekrény+próbalencse készlet (műanyag) - 1 db

8. Próbakeret- 1 db

9. Üvegpálca - 10 db

10. Szűrőpapírcsík Schirmer próbához - 1 doboz

11. Fkuorescein papírteszt csík - 1 doboz

12. Ophthalmoscop - 1 db

13. Előtétlencse réslámpás biomikroszkópiához - 1 db

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap, kivéve az egyszerhasználatos, fogyóeszközök esetében, ahol a Ptk. szerinti termékszavatosságot kell vállalni.

További követelmény a készülékek helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, minimum 3 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülékek installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 7. rész Fül-orr-gégészeti orvostechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

Fül-orr-gégészeti eszközök:

1. Ophtalmoscop - 1 db

2. Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással - 1 db

3. Elektrocauter monopoláris és bipoláris - 1 db

4. Audiométer, szoftverrel - 1 db

5. Tympanométer - 1 db

6. Orrendoszkóp 0 fokos hidegfényforrással, fénykábellel - 1 db

7. Flexibilis endoszkóp - 1 db

8. Vizsgáló mikroszkóp- 1 db

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap.

További követelmény a készülékek helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, 30 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülékek installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Te lezen:

A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ első felszerelése érdekében „Orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 7. rész Fül-orr-gégészeti orvostechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:

Fül-orr-gégészeti eszközök:

1. Ophtalmoscop - 1 db

2. Homlokreflektor vagy fejlámpa hidegfényforrással - 1 db

3. Elektrocauter monopoláris és bipoláris - 1 db

4. Audiométer, szoftverrel - 1 db

5. Tympanométer - 1 db

6. Orrendoszkóp 0 fokos hidegfényforrással, fénykábellel - 1 db

7. Flexibilis endoszkóp - 1 db

8. Vizsgáló mikroszkóp- 1 db

Az egyes árukhoz tartozó részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.

Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél: a gyártó által vállalt, de minimum 24 hónap.

További követelmény a készülékek helyszínre szállítása, felszerelése (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), s a szükséges installálása, üzembe helyezése, minimum 3 napos próbaüzeme, a kezelőszemélyzet betanítása. A készülékek installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket

[pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések] is az Eladó köteles elvégezni.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 11/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 11/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: További információk
In plaats van:

a) AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.

b) Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.

c) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.

d) AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

e) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

f) FAKSZ: Verebéli Erzsébet (00535).

g) Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.

h) AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.

i) AK hivatkozik az EKR Rend. 11.§ (4), a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére

j) Ajánlatok elbírálása: AK a legalacsonyabb ár értékelési szempontot írja elő, tekintettel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére, amely szerint „Az ajánlatkérő e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.

k) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.

l) Az ajánlat részeként minden termék vonatkozásában termék adatlap benyújtása szükséges, amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek. (6.sz.minta)

m) A nyertes AT - 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. alapján - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (4.sz.minta)

n) A nyertes AT szerződéskötésig Nyilatkozatot köteles benyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében (5. sz.minta)

o) További benyújtandó dokumentumok:

1. Kereskedelmi ártáblázat - KKD 1.számú melléklet / 1. számú minta

2. Termék adatlap - KKD 1.számú melléklet / 6. számú minta

3. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum - EKR űrlap szerint

4. Közös ajánlattétel esetén a KKD 7. pontja szerinti dokumentumok

5. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat -EKR űrlap szerint

6. A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat - EKR űrlap szerint

7. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését) - EKR űrlap szerint

8. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat - EKR űrlap szerint és dokumentumok a

A KKD 17. pontja, valamint a Kbt. 65.§ (7) alapján (adott esetben)

9. A KD 19.4./10. pont szerinti aláírási címpéldány / aláírásminta

10. Nyilatkozat változásbejegyzésről - EKR űrlap szerint, Változásbejegyzési kérelem (adott esetben)

11. Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) - EKR űrlap szerint, Üzleti titok indokolás (adott esetben)

12. Nyilatkozat fordításról (adott esetben) - EKR űrlap szerint

13. Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembe vételéről - EKR űrlap szerint

14. Titoktartási nyilatkozat - EKR űrlap szerint

15. A KD 19.4.16. pontja szerinti nyilatkozatok EKR űrlap szerint

p) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) pontját.

q) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik, a IV.2.6) pont szerinti 2 hónapon AK 60 napot ért.

Az ajánlati felhívás módosításával egyidejűleg a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok módosításra kerülnek, a módosított dokumentumok a felhívás módosítással egyidejűleg az EKR-ben közzétételre kerülnek.

Te lezen:

a)AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.

b)Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.

c)Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.

d)AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.

e)AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

f)FAKSZ: Verebéli Erzsébet (00535).

g)Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.

h)AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.

i)AK hivatkozik az EKR Rend. 11.§ (4), a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére

j) Ajánlatok elbírálása: AK a legalacsonyabb ár értékelési szempontot írja elő, tekintettel a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésére, amely szerint „Az ajánlatkérő e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.

k)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.

l)Az ajánlat részeként minden termék vonatkozásában termék adatlap benyújtása szükséges, amely tartalmazza a megajánlott termék nevét, típusát és minden olyan adatot, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelményeknek. (6.sz.minta)

m)A nyertes AT - 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. alapján - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (4.sz.minta)

n)A nyertes AT szerződéskötésig Nyilatkozatot köteles benyújtani a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó(k) tekintetében (5. sz.minta)

o)További benyújtandó dokumentumok:

1.Kereskedelmi ártáblázat - KKD 1.számú melléklet / 1. számú minta

2.Termék adatlap - KKD 1.számú melléklet / 6. számú minta

3.Az egységes európai közbeszerzési dokumentum - EKR űrlap szerint

4.Közös ajánlattétel esetén a KKD 7. pontja szerinti dokumentumok

5.A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat -EKR űrlap szerint

6.A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat - EKR űrlap szerint

7.A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését) - EKR űrlap szerint

8.A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat - EKR űrlap szerint és dokumentumok a

A KKD 17. pontja, valamint a Kbt. 65.§ (7) alapján (adott esetben)

9.A KD 19.4./10. pont szerinti aláírási címpéldány / aláírásminta

10.Nyilatkozat változásbejegyzésről - EKR űrlap szerint, Változásbejegyzési kérelem (adott esetben)

11.Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben) - EKR űrlap szerint, Üzleti titok indokolás (adott esetben)

12.Nyilatkozat fordításról (adott esetben) - EKR űrlap szerint

13.Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembe vételéről - EKR űrlap szerint

14.Titoktartási nyilatkozat - EKR űrlap szerint

15.A KD 19.4.16. pontja szerinti nyilatkozatok EKR űrlap szerint

p) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdése e) pontját.

q) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik, a IV.2.6) pont szerinti 2 hónapon AK 60 napot ért.

Az ajánlati felhívás 2. számú módosításával egyidejűleg a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok módosításra kerülnek, a módosított dokumentumok az EKR-ben közzétételre kerülnek.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: