Leveringen - 256726-2020

TITitelSpanje-Madrid: Medische oplossingen
NDDocumentnummer256726-2020
PDPublicatiedatum03/06/2020
OJPB S106
TWPlaatsMADRID
AUNaam aanbestedende dienstInspección General de Sanidad de la Defensa (S2800086G)
OLOriginele taalES
CYLandES
AAType aanbestedende dienst1 - Ministerie of elke andere nationale of federale instantie
HAEU Institution-
DSDocument verzonden29/05/2020
DTUiterste datum22/06/2020
NCOpdracht2 - Leveringen
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document2 - Aanvullende inlichtingen
RPVerordening4 - Europese Unie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code33692000 - Medische oplossingen
33696200 - Reagentia voor bloedanalyse
RCNUTS-codeES300
IAInternetadres (URL)https://contrataciondelestado.es
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU