Služby - 260026-2017

07/07/2017    S128

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva za účelem realizace vnější pomoci na rok 2018 (FWC SIEA 2018)

2017/S 128-260026

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Directorate-General for International Cooperation and Development, Unit R5
Poštovní adresa: L-41 Office 06/167
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Jean-Hervé Ramat, Head of Unit R5
E-mail: EUROPEAID-R5-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2380
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva za účelem realizace vnější pomoci na rok 2018 (FWC SIEA 2018).

Spisové číslo: EuropeAid/138778/DH/SER/Multi.
II.1.2)Hlavní kód CPV
98910000 Služby mezinárodních organizací a institucí
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Mnohostranná rámcová smlouva (FWC) s opětným otevřením soutěže na úrovni každé zakázky.

Na základě této rámcové smlouvy budou poskytnuty služby ve prospěch třetích zemí, které jsou příjemci vnější pomoci EU. Rámcové smlouvy budou uzavřeny s několika úspěšnými uchazeči pro každou položku, a to na počáteční období 2 let s možností prodloužení o maximálně další 2 roky. Pokryté technické oblasti se týkají položek popsaných v zadávací dokumentaci.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 650 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Udržitelné řízení přírodních zdrojů a odolnosti

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98900000 Služby poskytované extrateritoriálními organizacemi a institucemi
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Všechny země.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz zadávací dokumentace k dispozici na odkazu uvedeném v oddílu I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 125 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz zadávací dokumentace k dispozici na odkazu uvedeném v oddílu I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Všechny probíhající programy vnější pomoci Evropské unie (EU).
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Infrastruktura, udržitelný růst a zaměstnanost

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98900000 Služby poskytované extrateritoriálními organizacemi a institucemi
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Všechny země.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz zadávací dokumentace k dispozici na odkazu uvedeném v oddílu I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 155 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz zadávací dokumentace k dispozici na odkazu uvedeném v oddílu I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Všechny probíhající programy vnější pomoci Evropské unie (EU).
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Lidská práva, demokracie a mír

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98900000 Služby poskytované extrateritoriálními organizacemi a institucemi
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Všechny země.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz zadávací dokumentace k dispozici na odkazu uvedeném v oddílu I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 154 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz zadávací dokumentace k dispozici na odkazu uvedeném v oddílu I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Všechny probíhající programy vnější pomoci Evropské unie (EU).
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Rozvoj lidských zdrojů a bezpečnostní síť

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98900000 Služby poskytované extrateritoriálními organizacemi a institucemi
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Všechny země.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz zadávací dokumentace k dispozici na odkazu uvedeném v oddílu I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 73 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz zadávací dokumentace k dispozici na odkazu uvedeném v oddílu I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Všechny probíhající programy vnější pomoci Evropské unie (EU).
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Rozpočtová podpora

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98900000 Služby poskytované extrateritoriálními organizacemi a institucemi
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Všechny země.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz zadávací dokumentace k dispozici na odkazu uvedeném v oddílu I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 63 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz zadávací dokumentace k dispozici na odkazu uvedeném v oddílu I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Všechny probíhající programy vnější pomoci Evropské unie (EU).
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Inovativní financování pro rozvoj

Část č.: 6
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
98910000 Služby mezinárodních organizací a institucí
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Všechny země.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz zadávací dokumentace k dispozici na odkazu uvedeném v oddílu I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 80 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz zadávací dokumentace k dispozici na odkazu uvedeném v oddílu I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Všechny probíhající programy vnější pomoci Evropské unie (EU).
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz zadávací dokumentace k dispozici na odkazu uvedeném v oddílu I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 60
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 041-074217
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 08/09/2017
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 13/09/2017
Místní čas: 14:30
Místo:

Brusel, Belgie.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek pro položky se uskuteční během následujících dní od 13. do 15.9.2017. Datum a čas výše se vztahuje na první otevírání nabídek.

Otevírání nabídek bude elektronickým otevíráním nabídek. Další informace o otevírání nabídek bude uveřejněno později na internetové stránce pro elektronická nabídková řízení (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2380) a internetové stránce EuropeAid.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Rámcová smlouva bude uzavřena na 0 EUR. Orientační roční rozpočet pro všechny položky je 162 500 000 EUR a celkový indikativní rozpočet na 4 roky (včetně prodloužení) je 650 000 000 EUR. Maximální hodnota konkrétní zakázky v rámci rámcové smlouvy je 999 999 EUR.

Veřejným zadavatelem pro účely tohoto nabídkového řízení je Evropská unie zastoupená Evropskou komisí jménem a ve prospěch třetích zemí, které jsou příjemci vnější pomoci EU.

Nabídkové řízení týkající se rámcové smlouvy se řídí částí II, hlavou IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (finanční nařízení). Pro konkrétní zakázku podle rámcové smlouvy bude použito právního základu programu vnější pomoci EU, kterým se financuje související zakázka.

Informace v oddíle II.1.6) se týkají maximálního počtu nabídek, které mohou být podány ze strany uchazečů buď jako samostatných uchazečů, nebo jako vedoucích konsorcia. Viz bod 3.b) pokynů pro uchazeče.

Rámcová smlouva bude realizována prostřednictvím elektronického systému, který bude pokrývat řízení rámcové smlouvy, jakož i všechny fáze soutěže s opětným zahájením a řízení a platbu konkrétních zakázek.

Elektronické řízení rámcové smlouvy prostřednictvím výše zmíněného systému může být zahájeno dne, kterého bude započata realizace rámcové smlouvy, nebo později. K usnadnění používání elektronického systému mohou být ve smluvních dokumentech, před podpisem smlouvy nebo během realizace, učiněny prostřednictvím formálního dodatku menší změny, které nebudou mít dopad ani na rozsah ani na předmět zakázky. Viz bod 43.3 přílohy B – 0 zadávací dokumentace.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/06/2017