Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 265085-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

11/07/2017    S130

Luxembursko-Luxemburg: Koordinácia prieskumov cien spotrebiteľských tovarov v oblasti parity kúpnej sily

2017/S 130-265085

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 1.6.2017, 2017/S 104-206877)

Európska komisia, Eurostat, Bâtiment Ariane, 00/B063, Tri central, 400, route d'Esch, L-2920 Luxembourg, LUXEMBURSKO. Fax +352 430134150. E-mail: ESTAT-FINANCIAL-CELL-DIR-C-D@ec.europa.eu

Namiesto 

I.1) Názov a adresy:

Európska komisia, Eurostat, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxembourg, LUXEMBURSKO. ...

I.3) Komunikácia:

[...]

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2505

Viď 

I.1) Názov a adresy:

Európska komisia, Eurostat, Bâtiment Ariane, 00/B063, Tri central, 400, route d'Esch, L-2920 Luxembourg, LUXEMBURSKO. ...

I.3) Komunikácia:

[...]

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese.

Toto korigendum aktualizuje oznámenie o korigende zverejnené v „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie", 7.6.2017, 2017/S 107-214370.