Služby - 265749-2021

28/05/2021    S102

Belgie-Brusel: Podpora koordinace a součinnosti mezi projekty v rámci výzvy k účasti ve výzvě Zelené dohody v rámci programu Horizont 2020

2021/S 102-265749

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro výzkum a inovace (RTD), RTD.C.5 – Ecological and Social Transitions
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Země: Belgie
E-mail: rtd-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en
Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8481
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8481
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Podpora koordinace a součinnosti mezi projekty v rámci výzvy k účasti ve výzvě Zelené dohody v rámci programu Horizont 2020

Spisové číslo: RTD/2021/OP/0003
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000 Poradenství v oblasti výzkumu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Primárním cílem zakázky, která bude výsledkem této výzvy k podání nabídek, je zvýšit dopad a koordinaci mezi různými tématy a projekty financovanými v rámci výzvy k účasti ve výzvě Zelené dohody (GDC).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73210000 Poradenství v oblasti výzkumu
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Viz bod 1.5 specifikací nabídkového řízení, část 1: „Administrativní specifikace“.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této výzvy k podání nabídek je zřízení sekretariátu, který nastaví a zprostředkuje centrálního síťový uzel pro projekty, na které se vztahuje výzva k účasti ve výzvě Zelené dohody (GDC) spolu s podporou příslušných činností.

Cíle, které má poskytovatel služeb provést, zahrnují následující činnosti:

1. spolupráce projektů GDC s jasnými společnými zájmy s cílem plně rozvíjet synergie také napříč tématy;

2. vypracování, analýza a důkazní základ pro politiky výzkumu a inovací vytvořené v rámci projektů GDC;

3. vytvoření a řízení tematických specifických projektových klastrů a jejich propojení s ostatními klastry;

4. navazování kontaktů s podobnými akcemi z členských států a/nebo přidružených zemí;

5. účinné rozšířené jednotné šíření / komunikace dosažených výsledků v rámci Zeleného údělu (nad rámec individuální komunikace projektu).

Vytvoření dlouhodobé podpory pro projekty v rámci výzvy Zelené dohody ve velkém měřítku zajistí stabilní správu a zaručí nejlepší využití výsledků pokrývajících období let 2021 až 2026 (přičemž některé projekty GDC již začaly v roce 2021, jiné mohou začít až v roce 2022).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

II.2.14)Další informace

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 26/07/2021
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27/07/2021
Místní čas: 10:00
Místo:

Veřejné otevírání se bude konat prostřednictvím videokonference. Uchazeči mající zájem o účast na otevírání nabídek budou dodržovat pokyny uvedené v oddílu 3.2 výzvy k účasti v nabídkovém řízení.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz zadávací dokumentace, která je k dispozici na adrese uvedené v oddílu I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/05/2021