Dodávky - 270619-2019

12/06/2019    S111

Nemecko-Karlsruhe: Dodávka polotovarov a výrobných komponentov z plexiskla pre JRC Karlsruhe

2019/S 111-270619

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 076-179805)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, JRC – Joint Research Centre, Karlsruhe
Poštová adresa: PO Box 2340
Mesto/obec: Karlsruhe
Kód NUTS: DE12 Karlsruhe
PSČ: 76125
Štát: Nemecko
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka polotovarov a výrobných komponentov z plexiskla pre JRC Karlsruhe

Referenčné číslo: JRC/KRU/2019/OP/1369
II.1.2)Hlavný kód CPV
24542000 Akrylové polyméry v primárnych formách
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Spoločné výskumné centrum (JRC) v Karlsruhe má v úmysle prideliť zákazku na výrobu a dodávku vyrobených plexisklových dielov a polotovarov, ktoré sa používajú alebo sú potrebné na montáž manipulačných boxov a ďalšiu internú produkciu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/06/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 076-179805

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 13/06/2019
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 21/06/2019
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 17/06/2019
Miestny čas: 09:30
má byť:
Dátum: 24/06/2019
Miestny čas: 09:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: