Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 275949-2017

TINázovBelgicko-Brusel: Pilotný projekt: reštrukturalizácia reťazca chovu včiel medonosných a program šľachtenia a selekcie zameraný na odolnosť voči klieštikovi Varroa
NDČíslo zverejnenia oznámenia275949-2017
PDDátum uverejnenia18/07/2017
OJČíslo vydania série S úradného vestníka135
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný06/07/2017
DTLehota na predloženie04/09/2017
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79310000 - Prieskum trhu
77100000 - Poľnohospodárske služby
RCMiesto plnenia (NUTS)00
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ