Dodávky - 276255-2018

28/06/2018    S122    Rada Evropské unie - Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Bruxelles: Dodávka komponentů infrastruktury veřejných klíčů (PKI) a poskytování souvisejících služeb

2018/S 122-276255

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, Secrétariat général
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://tendering.consilium.europa.eu

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3541
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka komponentů infrastruktury veřejných klíčů (PKI) a poskytování souvisejících služeb

Spisové číslo: UCA-PRQ 17/079
II.1.2)Hlavní kód CPV
48732000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Generální sekretariát Rady Evropské unie (GSC) zahajuje řízení pro dodávku a instalaci komponentů infrastruktury veřejných klíčů (PKI) pro IT sítě GSC, jakož i pro poskytování související údržby, podpory, odborných služeb a školení.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

„Standardní“ komponenty GSC PKI založené na již zavedených technologiích

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50312600
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1
II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka „standardních“ komponentů GSC PKI založených na již zavedených technologiích zajišťujících kontinuitu údržby a rozšíření již existujících infrastruktur PKI vzhledem k jejich kritické povaze.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Kvalita / Váha: 50
Kritérium nákladů - Název: Náklady / Váha: 50
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

8 možných prodloužení o 1 rok.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

„Nové“ komponenty PKI

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50312600
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1
II.2.4)Popis zakázky:

Dodávka „nových“ komponentů PKI, které otevřeně hledají technologie pro segmenty trhu jiné než „standardní“ komponenty GSC PKI.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Kvalita / Váha: 100
Kritérium nákladů - Název: Náklady / Váha: 0
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

8 možných prodloužení o 1 rok.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz oddíl IV.3.b) (i) specifikací nabídkového řízení v příloze tohoto oznámení o zakázce.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Viz oddíl IV.3.b) (i) specifikací nabídkového řízení v příloze tohoto oznámení o zakázce.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz oddíl IV.3.b) (ii) specifikací nabídkového řízení v příloze tohoto oznámení o zakázce.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Viz oddíl IV.3.b) (ii) specifikací nabídkového řízení v příloze tohoto oznámení o zakázce.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 25/07/2018
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 01/08/2018
Místní čas: 14:30
Místo:

Rada Evropské unie, General Secretariat, Rue de la Loi 175, 1048 Brussels, Belgie.

(Upozorňujeme, že nemůže být udělen žádný přístup k parkovacím místům Rady. Upozorňujeme také, že otevírání nabídek může být přeloženo v krátkém čase v případě nepředvídatelných událostí, ke kterým dochází v prostorách Rady v plánovaný den, kdy má proběhnout otevření nabídek.)

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit nanejvýš 1 zástupce za každou nabídku. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno, národnost, datum narození a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců nejpozději v pátek 27. července 2018 na adresu: tendering@consilium.europa.eu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Odvolání je nutno podat k Tribunálu ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy se o tomto oznámení stěžovatel dozvěděl. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání. Lhůty se prodlužují dle vzdálenosti o pevné období 10 dní nezávisle na místu sídla nebo obvyklém pobytu dotčené osoby.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, Secrétariat général, DGA 4 — Unité de Coordination des acquisitions (UCA)
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetová adresa: https://tendering.consilium.europa.eu/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/06/2018