Služby - 280014-2016

12/08/2016    S155

Belgie-Brusel: Podpora pro hodnocení nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 648/2004 (nařízení o detergentech)

2016/S 155-280014

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies
Poštovní adresa: BREY 12/088
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: grow-dir-d-financial-team@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/growth/
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1686
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Podpora pro hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (nařízení o detergentech).

Spisové číslo: 546/PP/GRO/IMA/16/1133/9318.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Podpora pro hodnocení ex post nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (nařízení o detergentech): nařízení neprošlo úplným hodnocením od jeho nabytí účinnosti v říjnu 2005. Hodnocení ex post se považuje za důležité v kontextu programu Komise REFIT (zejména kontrola vhodnosti právních předpisů v oblasti chemikálií (kromě nařízení)) a strategie týkající se lepší právní regulace). Účelem hodnocení je posoudit, do jaké míry bylo dosaženo jeho cílů z hlediska efektivity, účinnosti, relevantnosti, soudržnosti a přidané hodnoty EU. Hodnocením se může přispět ke zlepšení provádění nařízení, případně může být zapracované do studie o posouzení dopadu na účel možné změny nebo přepracování nařízení o detergentech.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79410000 Obchodní a podnikové poradenství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem provedení úkolů budou prostory zhotovitele nebo jakékoliv jiné místo uvedené v nabídce s výjimkou prostor Komise.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této veřejné zakázky je získat podporu pro hodnocení ex post nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (nařízení o detergentech). Nařízení neprošlo úplným hodnocením od jeho nabytí účinnosti v říjnu 2005. Hodnocení ex post se považuje za důležité v kontextu programu Komise REFIT (zejména kontrola vhodnosti právních předpisů v oblasti chemikálií (kromě nařízení)) a strategie týkající se lepší právní regulace). Účelem hodnocení je posoudit, do jaké míry bylo dosaženo jeho cílů z hlediska efektivity, účinnosti, relevantnosti, soudržnosti a přidané hodnoty EU. Hodnocením se může přispět ke zlepšení provádění nařízení, případně může být zapracované do studie o posouzení dopadu na účel možné změny nebo přepracování nařízení o detergentech.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 13
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 21/09/2016
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/09/2016
Místní čas: 11:30
Místo:

avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Společnosti, které se chtějí účastnit otevírání nabídek, žádáme, aby svůj záměr oznámily zasláním e-mailu alespoň 48 hodin předem na adresu uvedenou v oddíle 3.1 specifikací. Toto sdělení musí být podepsané oprávněným zástupcem uchazeče a musí určit jméno osoby, která se zúčastní otevírání nabídek jménem uchazeče.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/08/2016