Dodávky - 284578-2017

TINázovLuxembursko-Luxemburg: Nákup profesionálneho kuchynského a stravovacieho zariadenia v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu
NDČíslo dokumentu284578-2017
PDDátum uverejnenia22/07/2017
OJÚ. v. EÚ S139
TWMiestoLUXEMBURG
AUNázov obstarávateľaEurópsky parlament
OLPôvodný jazykFR
HDHlavičkaEurópsky parlament - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž
CYKrajinaLU
AATyp obstarávateľa5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAEU InstitutionEurópsky parlament
DSDokument bol zaslaný12/07/2017
DTKonečný termín24/08/2017
NCObstarávanie2 - Dodávky
PRKonanie1 - Verejná súťaž
TDTyp dokumentu3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCKód CPV39310000 - Zariadenia hromadného stravovania
39312000 - Zariadenia na prípravu jedál
39312200 - Zariadenia závodných jedální
39314000 - Priemyselné vybavenie kuchýň
RCKód NUTSBE100
FRF11
LU000
IAInternetová adresa (URL)http://www.europarl.europa.eu
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ