Dodávky - 285997-2016

18/08/2016    S158

Itálie-Ispra: Velké vozidlo pro zásahy v tísňových situacích pro podpůrný tým reakce na místě

2016/S 158-285997

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Joint Research Centre (JRC)
Poštovní adresa: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Obec: Ispra VA
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: 21027
Země: Itálie
Kontaktní osoba: Desiree Marinescu, Finance and Procurement Unit — Ispra/Brussels
E-mail: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa profilu zadavatele: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1605
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Výzkum.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Velké vozidlo pro zásahy v tísňových situacích pro podpůrný tým reakce na místě.

Spisové číslo: JRC/IPR/2016/R.I.4/5015/OC.
II.1.2)Hlavní kód CPV
34144210 Hasičská vozidla
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodávka plně vybaveného požárního nákladního vozidla pro podpůrný tým reakce na místě, zajištění školení o běžném používání a údržbě a poskytnutí záruční a úplné údržby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 270 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Ispra VA, Itálie.

II.2.4)Popis zakázky:

Podle informací, které jsou k dispozici na internetové adrese uvedené v oddílu I.3.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 270 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 54
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: administrativní prostředky EU.
II.2.14)Další informace

Podle informací, které jsou k dispozici na internetové adrese uvedené v oddílu I.3.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Podle informací, které jsou k dispozici na internetové adrese uvedené v oddílu I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Podle informací, které jsou k dispozici na internetové adrese uvedené v oddílu I.3.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 19/09/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/09/2016
Místní čas: 09:30
Místo:

Evropská komise, Joint Research Centre, reception building, first floor, room 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITÁLIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou zúčastnit nanejvýše 2 pověření zástupci každého uchazeče. Žádost je nutno zaslat na adresu jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu alespoň 3 pracovní dny před konáním otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Podle informací, které jsou k dispozici na internetové adrese uvedené v oddílu I.3.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podle informací, které jsou k dispozici na internetové adrese uvedené v oddílu I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
08/08/2016