Diensten - 291466-2015

Beknopt weergeven

18/08/2015    S158    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Slovenië-Maribor: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2015/S 158-291466

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Sektor za investicije in nabavo, Ter attentie van: Zdenka Trinko, Maribor 2000, Slovenië. Telefoon: +386 24492309. Fax: +386 24492379. E-mail: zdenka.trinko@posta.si

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 29.5.2015, 2015/S 102-186402)

Betreft:
CPV:50110000

Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

In plaats van: 

.

.

Te lezen: 

.

.

Overige nadere inlichtingen

Naročnik zaključuje postopek brez izbora za naslednje sklope oz. podsklope:

Sklop 5: vzdrževanje lahkih dostavnih vozil (LDV) in srednjih dostavnih vozil (SDV) znamke Renault za:

Podsklop 25: območje Logatca (Logatec, Vrhnika, Rovte)

Sklop 6: vzdrževanje tovornega vozila (TV) znamke Renault Trucks za:

Podsklop 1: območje Ljubljane

Podsklop 2: območje Maribora

Sklop 7: vzdrževanje osebnih vozil (OV) in lahkih dostavnih vozil (LDV) znamke Volkswagen za:

Podsklop 4: območje Novega mesta,

Podsklop 10: območje Slovenj Gradca (Črna na Koroškem, Ravne na Koroškem, Mislinja)

Podsklop 12: območje Škofje Loke (Žiri, Železniki)

Podsklop 14: območje Kranja (Kranj, Tržič)

Sklop 8: Vzdrževanje srednjih dostavnih vozil (SDV) znamke Citroen na območju Krškega

Sklop 10: Vzdrževanje osebnih vozil (OV) znamke Toyota za:

Podsklop 1: območje Maribora

Podsklop 2: območje Novega mesta

Obrazložitev:

Naročnik zaključuje postopek javnega naročila brez izbora za zgoraj navedene sklope, ker do roka za oddajo ponudb ni prejel nobene ponudbe.

Naročnik bo za navedene sklope oz. podsklope ponovil postopek javnega naročila, takoj po podpisu odločitve in objave na Portalu JN in EU, za vse ostale sklope pa bo nadaljeval postopek s pogajanji.