Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 291559-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

19/08/2015    S159

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva týkající se mezinárodní politické spolupráce v oblasti průmyslu a malých a středních podniků

2015/S 159-291559

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 9.7.2015, 2015/S 130-238687)

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), k rukám: L. Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, kancelář 12/27, 1210 Brusel, BELGIE. Tel. +32 22999440. Fax +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Namísto 

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

24.8.2015.

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

1.9.2015 (10:30).

[...]

Čtěte 

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

8.9.2015.

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

15.9.2015 (10:30).

[...]

Tato oprava aktualizuje oznámení o opravě uveřejněné v „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, 14.7.2015, 2015/S 133-244604.