Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 292814-2019

25/06/2019    S120

Francie-Paříž: Stravovací služby a dodávky

2019/S 120-292814

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro bankovnictví
Poštovní adresa: Europlaza 20 Av.André Prothin, CS 30154
Obec: Paris la Défense CEDEX
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 92927
Země: Francie
Kontaktní osoba: Procurement Team
E-mail: tenders@eba.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://eba.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://eba.euorpa.eu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Stravovací služby a dodávky

Spisové číslo: EBA/2018/12/CSU/SER/OP
II.1.2)Hlavní kód CPV
55300000 Provozování restaurací a podávání jídel
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský orgán pro bankovnictví hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s jediným dodavatelem v oblasti stravovacích služeb a dodávek. Základem těchto stravovacích služeb bude mimo jiné příprava a podávání bufetových obědů návštěvníkům EBA, a to včetně delegátů a hodnostářů EU na jednáních pořádaných EBA. Hlavní odpovědností cateringového dodavatele bude dodávka palety bufetových obědů, jakož i kancelářského občerstvení jako čaj, voda, cukr atd.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
55321000 Příprava jídel
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Tour Europlaza

20 Avenue Andre' Prothin

92997 Courbevoie

La Défense

Paris

FRANCIE

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této zakázky je poskytování stravovacích služeb a dodávek v ústředí EBA zhotovitelem. Stravovací služby jsou vyžadovány zejména během jednání. Tato zakázka se nevztahuje na každodenní poskytování obědů v jídelně pro zaměstnance.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Technický přínos / Váha: 60
Cena - Váha: 40
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

EBA může uplatnit možnost navýšení finančního stropu rámcové zakázky v pozdější fázi prostřednictvím jednacího řízení pro opakování podobných služeb a dodávek v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. e) přílohy I finančního nařízení platného pro obecný rozpočet Evropské unie.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 038-084377
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: EBA/2018/12/CSU/SER/OP
Název:

Stravovací služby a dodávky

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
24/05/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Le Cadet (SARL EXUPERY)
Národní identifikační číslo: 822 150 025 0010
Poštovní adresa: 9, rue de la Riviere
Obec: Carriere-sur-Seine
Kód NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
PSČ: 78420
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 200 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Evropský orgán pro bankovnictví
Poštovní adresa: Europlaza 20 Av. André Prothin
Obec: Paris la Défense CEDEX
PSČ: 92927
Země: Francie
Internetová adresa: http://www.eba.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/06/2019