Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Služby - 292814-2019

25/06/2019    S120

Francie-Paříž: Stravovací služby a dodávky

2019/S 120-292814

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro bankovnictví
Poštovní adresa: Europlaza 20 Av.André Prothin, CS 30154
Obec: Paris la Défense CEDEX
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 92927
Země: Francie
Kontaktní osoba: Procurement Team
E-mail: tenders@eba.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://eba.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://eba.euorpa.eu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Stravovací služby a dodávky

Spisové číslo: EBA/2018/12/CSU/SER/OP
II.1.2)Hlavní kód CPV
55300000 Provozování restaurací a podávání jídel
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský orgán pro bankovnictví hodlá uzavřít rámcovou smlouvu s jediným dodavatelem v oblasti stravovacích služeb a dodávek. Základem těchto stravovacích služeb bude mimo jiné příprava a podávání bufetových obědů návštěvníkům EBA, a to včetně delegátů a hodnostářů EU na jednáních pořádaných EBA. Hlavní odpovědností cateringového dodavatele bude dodávka palety bufetových obědů, jakož i kancelářského občerstvení jako čaj, voda, cukr atd.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
55321000 Příprava jídel
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Tour Europlaza

20 Avenue Andre' Prothin

92997 Courbevoie

La Défense

Paris

FRANCIE

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této zakázky je poskytování stravovacích služeb a dodávek v ústředí EBA zhotovitelem. Stravovací služby jsou vyžadovány zejména během jednání. Tato zakázka se nevztahuje na každodenní poskytování obědů v jídelně pro zaměstnance.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Technický přínos / Váha: 60
Cena - Váha: 40
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

EBA může uplatnit možnost navýšení finančního stropu rámcové zakázky v pozdější fázi prostřednictvím jednacího řízení pro opakování podobných služeb a dodávek v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. e) přílohy I finančního nařízení platného pro obecný rozpočet Evropské unie.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 038-084377
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: EBA/2018/12/CSU/SER/OP
Název:

Stravovací služby a dodávky

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
24/05/2019
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Le Cadet (SARL EXUPERY)
Národní identifikační číslo: 822 150 025 0010
Poštovní adresa: 9, rue de la Riviere
Obec: Carriere-sur-Seine
Kód NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
PSČ: 78420
Země: Francie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 200 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Evropský orgán pro bankovnictví
Poštovní adresa: Europlaza 20 Av. André Prothin
Obec: Paris la Défense CEDEX
PSČ: 92927
Země: Francie
Internetová adresa: http://www.eba.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/06/2019