Leveringen - 293169-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Roemenië-Suceava: Antineoplastische middelen

2019/S 120-293169

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Județean de Urgență „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava
4243983
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 21
Suceava
720237
Roemenië
Contactpersoon: Daniela Crap
Telefoon: +40 230222098/262
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Fax: +40 230520412
NUTS-code: RO215

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate sanitară
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de achiziție publică de medicamente, divizat pe 30 loturi

Referentienummer: 4243983/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33652100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de achizitie publica de medicamente, divizat pe 30 loturi, pentru 24 luni.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Posaconazolum 100 mg cps.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Posaconazolum 100 mg cps. Cantitate minima/maxima acord-cadru/cps.: 576/624.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 77 040/83 460.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/cps. = 24/144. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 19 260 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vaccin tetanic adsorbit, suspensie injectabilă. Compoziție: 0,5 ml (1 doză) suspensie injectabilă conține: anatoxină tetanică purificată (>40 UI); excipienți: fosfat de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vaccin tetanic adsorbit, suspensie injectabila. Compozitie: 0,5 ml (o doza) suspensie injectabila contin: anatoxina tetanica purificata (>40 UI); excipienti: fosfat de aluminiu, tiomersal, formaldehida, clorura de sodiu sol. 0,9 % pulb. + solv. x 0,5 ml fiole. Cantitate minima/maxima acord-cadru/f.: 19 200/20 800.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 1 094 400/1 185 600.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/f. = 800/4 800. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 273 600 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eptacog alfa 1 mg pulb. flc.

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eptacog alfa 1 mg pulb. flc. Cantitate minima-/maxima acord-cadru/flc.: 600/650.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 1 443 846/1 564 166,50.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/flc. = 25/150. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 360 961,50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Capecitabinum 500 mg cpr.

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Capecitabinum 500 mg cpr. Cantitate minima/maxima acord-cadru/cpr.: 4 800/5 200.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 14 400/15 600.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/cpr. = 200/1 200. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 3 600 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinații (Ceftolozanum + Tazobactamum) 1 g/0,5 g – 20 ml flc. – pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combinații (Ceftolozanum + Tazobactamum) 1 g/0,5 g – 20 ml flc. – pulb. pt. conc. pt. sol. perf. Cantitate minima/maxima acord-cadru/flc.: 240/260.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 97 783,20/105 931,80.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/flc. = 10/60. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 24 445,80 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ticagrelor 90 mg cpr.

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ticagrelor 90 mg cpr. Cantitate minima/maxima acord-cadru/cpr.: 2 688/2 912.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 12 848,64/13 919,36.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/cpr. = 112/672. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 3 212,16 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinații (procaină + ac. benzoic + K + Na bibazic) sol. inj. fiole

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combinații (procaină + ac. benzoic + K + Na bibazic) sol. inj. fiole. Cantitate minima/maxima acord-cadru/f.: 6 000/6 500.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 25 320/27 430.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/f. = 250/1 500. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 6 330 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinații – aminoplasmal 5 % x 500 ml sol. perf.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combinații – aminoplasmal 5 % x 500 ml sol. perf. Cantitate minima/maxima acord-cadru/flc.: 4 800/5 200.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 75 840/82 160.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/flc. = 200/1 200. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 18 960 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Natrii chloridum 0,9 % x 2 000 ml/flc. sol. perf.

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natrii chloridum 0,9 % x 2 000 ml/flc. sol. perf. Cantitate minima/maxima acord-cadru/fl.: 48 000/52 000.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 391 680/424 320.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/fl. = 2 000/12 000. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 97 920 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Imunoglobulină specifică anti-D 300 mcg 2 ml, 750 u.i./ml, seringă preumplută

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Imunoglobulină specifică anti-D 300 mcg 2 ml, 750 u.i./ml, seringă preumplută. Cantitate minima/maxima acord-cadru/ser.: 240/260.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 98 400/106 600.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/ser. = 10/60. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 24 600 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Iomeprolum 816,5 mg/ml – flc. x 200 ml flc.

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Iomeprolum 816,5 mg/ml – flc. x 200 ml flc. Cantitate minima/maxima acord-cadru/f.: 960/1 040.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 254 092,80/275 267,20.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/f. = 40/240. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 63 523,20 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Epirubicinum 10 mg – 2 mg/ml x 5 ml flc.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Epirubicinum 10 mg – 2 mg/ml x 5 ml flc. Cantitate minima/maxima acord-cadru/flc.: 1 200/1 300.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 38 196/41 379.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/flc. = 50/300. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 9 549 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fluorouracilum 50 mg/ml x 5 ml flc.

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fluorouracilum 50 mg/ml x 5 ml flc. Cantitate minima/maxima acord-cadru/fl.: 12 000/13 000.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 37 440/40 560.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/fl. = 500/3 000. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 9 360 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acetylcysteinum 2 %, 2 % x 100 ml flc.

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acetylcysteinum 2 %, 2 % x 100 ml flc. Cantitate minima/maxima acord-cadru/fl.: 6 000/6 500.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 63 720/69 030.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/fl. = 250/1 500. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 15 930 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mannitolum 20 % x 250 ml pungi

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mannitolum 20 % x 250 ml pungi. Cantitate minima/maxima acord-cadru/pungi: 1 200/1 300.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 6 912/7 488.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/pungi = 50/300. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 1 728 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cisplatinum 1 mg/1 ml x 10 ml flc.

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cisplatinum 1 mg/1 ml x 10 ml flc. Cantitate minima/maxima acord-cadru/fl.: 4 800/5 200.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 50 160/54 340.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/fl. = 200/1 200. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 12 540 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cytarabinum 100 mg flc.

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cytarabinum 100 mg flc. Cantitate minima/maxima acord-cadru/flc.: 480/520.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 33 182,40/35 947,60.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/flc. = 20/120. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 8 295,60 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Robitusin junior (dextrometorfan) 3,75 mg/5 ml x 100 ml flc.

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Robitusin junior (dextrometorfan) 3,75 mg/5 ml x 100 ml flc. Cantitate minima/maxima acord-cadru/fl.: 4 800/5 200.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 41 376/44 824.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/fl. = 200/1 200. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 10 344 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Factor VIII, generația III, recombinat, octocog alfa cu trehaloză 250 u.i. flc.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Factor VIII, generația III, recombinat, octocog alfa cu trehaloză 250 u.i. flc. Cantitate minima/maxima acord-cadru/fl: 576/624.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 316 800/343 200.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/fl. = 24/144. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 79 200 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ranitidinum 25 mg/ml – 2 ml sol. inj.

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ranitidinum 25 mg/ml – 2 ml sol. inj. Cantitate minima/maxima acord-cadru/f.: 192 000/208 000.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 372 480/403 520.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/f. = 8 000/48 000. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 93 120 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nitroglycerinum 1 mg/ml x 10 ml fiole

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nitroglycerinum 1 mg/ml x 10 ml fiole. Cantitate minima/maxima acord-cadru/f.: 14 400/15 600.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 90 576/98 124.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/f. = 600/3 600. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 22 644 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kalcii sodat kg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kalcii sodat kg. Cantitate minima/maxima acord-cadru/kg: 480/520.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 8 064/8 736.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/kg = 20/120. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 2 016 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Isoconazolum 10 mg/g cremă – tub x 20 g

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Isoconazolum 10 mg/g cremă – tub x 20 g. Cantitate minima/maxima acord-cadru/tub: 480/520.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 5 712/6 188.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/tub = 20/120. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 1 428 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinații (cloramphenicolum + bethametasonum) ung. oft. 0,2 + 0,5/100 g tub x 5 g

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combinații (cloramphenicolum + bethametasonum) ung. oft. 0,2 + 0,5/100 g tub x 5 g. Cantitate minima/maxima acord-cadru/tub.: 960/1 040.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 11 376/12 324.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/tub. = 40/240. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 2 844 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cisplatinum 50 mg – 1 mg/ml x 50 ml flc.

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cisplatinum 50 mg – 1 mg/ml x 50 ml flc. Cantitate minima/maxima acord-cadru/fl.: 3 600/3 900.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 90 756/98 319.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/fl. = 150/900. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 22 689 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinații (procaină + ac. benzoic + K + Na bibazic) draj.

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combinații (procaină + ac. benzoic + K + Na bibazic) draj. Cantitate minima/maxima acord-cadru/drj.: 7 200/7 800.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 11 088/12 012.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/drj. = 300/1 800. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 2 772 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Insuman rapid 100 u.i./ml x 5 ml flc.

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Insuman rapid 100 u.i./ml x 5 ml flc. Cantitate minima/maxima acord-cadru/fl.: 7 200/7 800.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 160 200/173 550.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/fl. = 300/1 800. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 40 050 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sodium hyaluronat 0,5 % seringi

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sodium hyaluronat 0,5 % seringi. Cantitate minima/maxima acord-cadru/ser.: 720/780.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 360 000/390 000.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/ser. = 30/180. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 90 000 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Calcii folinas 10 mg/ml x 3 ml fiole

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Calcii folinas 10 mg/ml x 3 ml fiole. Cantitate minima/maxima acord-cadru/f.: 48 000/52 000.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 289 440/313 560.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/f. = 2 000/12 000. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 72 360 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Doxorubicinum 2 mg/ml x 5 ml flc.

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Doxorubicinum 2 mg/ml x 5 ml flc. Cantitate minima/maxima acord-cadru/fl.: 1 680/1 820.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata AC minima/maxima RON fara TVA = 24 326,40/26 353,60.

Cantitate minima/maxima contract subsecvent/fl. = 70/420. Valoare maxima contract subsecvent, RON fara TVA: 6 081,60 RON.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
26/06/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Licitatie deschisa online, 24 luni. Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut. Criterii de calificare si selectie: ofertantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016, iar ca modalitate de indeplinire a acesteia nu vor fi solicitate declaratii/formulare, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 odata cu DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019