Leveringen - 293742-2019

 • 61858-2019: Hongarije-Boedapest: Monitoren
  Publicatiedatum:08/02/2019Uiterste datum:11-03-2019
  Document:Aankondiging van een opdracht
  Naam aanbestedende dienst:HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • 110139-2019: Hongarije-Boedapest: Monitoren
   Publicatiedatum:08/03/2019Uiterste datum:26-03-2019
   Document:Aanvullende inlichtingen
   Naam aanbestedende dienst:HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • 293742-2019: Hongarije-Boedapest: Monitoren
   Publicatiedatum:25/06/2019
   Document:Aankondiging van een gegunde opdracht
   Naam aanbestedende dienst:HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság