Diensten - 293831-2022

01/06/2022    S105

România-Deva: Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe

2022/S 105-293831

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA
Număr naţional de înregistrare: 7571411
Adresă: Strada: Depozitelor, nr. 3, Sector: -, Judet: Hunedoara
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330179
Țară: România
Persoană de contact: Stoicescu Claudiu
E-mail: licitatii@ambhd.ro
Telefon: +40 254221550
Fax: +40 254221550
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ambulantahunedoara.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: institutie publica
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de reparare, intretinere si furnizare piese auto

Număr de referinţă: 7571411_2022_PAAPD1324233
II.1.2)Cod CPV principal
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contract de servicii de reparare, intretinere si furnizare piese pentru autosanitarele din dotarea SAJ Hunedoara conform caietului de sarcini. VALOAREA ESTIMATA MINIMA A INTERVALULUI ESTE DE 1082886,53 LEI SI REPREZINTA VALOAREA ESTIMATA A PREZENTEI PROCEDURI PANA LA 31.12.2022. IN FUNCTIE DE ACEASTA VALOARE SE VA ELABORA SI EVALUA OFERTA. Valoarea maxima estimata este de 1612604,08 lei si reprezinta valoarea posibilelor suplimentari. Suplimentarea cantitatilor este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 053 600.75 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Autosanitarele marca Citroen

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

atelierele prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Marca Citroen Jumper - 7 ambulante conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Autosanitarele marca Volkswagen

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

atelierele prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Marca VW Transporter - 19 ambulante conform caietului de sarcini;

Marca VW Crafter 2 ambulante conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Autosanitarele marca Renault Master si Dacia Duster

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

atelierele prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Marca Renault Master -17 ambulante conform caiet de sarcini.

Marca Dacia Duster - 1 autoturism

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Autosanitarele marca Fiat si Ford

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

atelierele prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Marca Fiat Ducato 250/BAMVA - 5 ambulante conform caiet de sarcini;

Marca Fiat Ducato 250/CCFMFC - 1 ambulanta conform caiet de sarcini;

Marca Ford Trazit- 1 ambulanta conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Autosanitarele marca Mercedes

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

atelierele prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Marca Mercedes Benz Vito 115CDI-11 ambulante, conform caiet de sarcini

Marca Mercedes Benz Sprinter 318CDI - 3 ambulante, conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 061-160769
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1836
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract de servicii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NURVIL
Număr naţional de înregistrare: RO 8517267
Adresă: Strada Râureni, Nr. 38
Localitate: Ramnicu Valcea
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 240475
Țară: România
E-mail: daniel@nurvil.ro
Telefon: +40 250703630
Fax: +40 250703642
Adresă internet: www.nurvil.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 640 818.66 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 424 238.61 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1837
Lot nr.: 3
Titlu:

Contract de servicii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BIAS TEHNOCOM
Număr naţional de înregistrare: 5859982
Adresă: Strada Santuhalm, Nr. 146A
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330004
Țară: România
E-mail: cristina.popa@autobergamo.ro
Telefon: +40 254210126
Fax: +40 254210855
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 252 289.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 150 253.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1835
Lot nr.: 4
Titlu:

Contract de servicii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: GB MOTORS INVEST
Număr naţional de înregistrare: RO 15322314
Adresă: Strada Caragiale Ion Luca, Nr. 20
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330014
Țară: România
E-mail: horia.cioara@gbgroup.ro
Telefon: +40 254222225
Fax: +40 254222226
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 225 648.40 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 151 588.80 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1834
Lot nr.: 1
Titlu:

Contract de servicii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC AUTO SCHUNN SRL
Număr naţional de înregistrare: RO6336590
Adresă: Strada CALEA RADNEI, Nr. 247
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310316
Țară: România
E-mail: raluca.mihuta@auto-schunn.ro
Telefon: +40 257286680
Fax: +40 257281474
Adresă internet: www.auto-schunn.mercedes-benz.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 359 468.02 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 241 838.54 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1838
Lot nr.: 5
Titlu:

Contract de servicii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CORAMEX SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 2118623
Adresă: Strada 22 Decembrie, Nr. 259
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330161
Țară: România
E-mail: office@saddeva.ro
Telefon: +40 254206190
Fax: +40 254206191
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 161 380.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 85 681.80 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul de Ambulanta Judetean Hunedoara
Adresă: str. Depozitelor, nr.3
Localitate: Deva
Cod poștal: 330179
Țară: România
Telefon: +40 254221550
Fax: +40 254221550
Adresă internet: www.ambulantahunedoara.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/05/2022