Leveringen - 293979-2019

25/06/2019    S120    Dodávky - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česko-Brno: Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

2019/S 120-293979

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 111-271281)

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Národní identifikační číslo: 05800226
Poštovní adresa: Mučednická 1125/31
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064
PSČ: 616 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Jana Škrobianová
E-mail: j.skrobianova@nukib.cz
Tel.: +420 541110551

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.nukib.cz

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/nukib

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka spotřebního materiálu IT a tonerů

II.1.2)Hlavní kód CPV
30237000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu IT a tonerů. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Část 1 - spotřební materiál IT, část 2 - tonery.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/06/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 111-271281

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: I.1
Místo v textu, které má být změněno: Název a adresa
Namísto:
Má být:
Číslo oddílu: I.3
Místo v textu, které má být změněno: Komunikace
Namísto:
Má být:
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 12/07/2019
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 30/07/2019
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 12/07/2019
Místní čas: 11:05
Má být:
Datum: 30/07/2019
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace: