Leveringen - 294001-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Timișoara: Middelen tegen bloedingen

2019/S 120-294001

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 118-289442)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
Nationaal identificatienummer: 4483447
Postadres: Str. Hector nr. 1
Plaats: Timișoara
NUTS-code: RO424
Postcode: 300074
Land: Roemenië
Contactpersoon: Beatrice Jian
E-mail: achizitiismtm@gmail.com
Telefoon: +40 256221224
Fax: +40 256221224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://smtm.lasting.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Medicamente programe naționale

Referentienummer: 4483447_2018_PAAPD1039541
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33621200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Se vor achizitiona medicamente conform descrierilor minime si obligatorii din caietului de sarcini si Anexa FDA incarcata la sectiunea „Documente”.

Valoare estimata minima a AC este de 3 181 870,98 RON fara TVA.

Valoarea estimata maxima a AC este de 152 729 807,04 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pe fiecare lot este conform Anexei la Fisa de Date incarcata la sectiunea „Documente”.

Se vor achizitiona medicamente conform descrierilor minime si obligatorii din caietului de sarcini. Termen de raspuns la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare – 10 zile. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor – 19 zile.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-289442

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 16563680 Pfizer Romania, RO 6769462 Romastru Trading, RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L.

Te lezen:

RO 6769462 Romastru Trading, RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 16563680 Pfizer Romania

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

234

Te lezen:

313

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V.2.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

231

Te lezen:

310

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 9311280 Mediplus Exim, RO 200106 Pharmafarm S.A., RO 6769462 Romastru Trading

Te lezen:

RO 6769462 Romastru Trading, RO 9311280 Mediplus Exim, RO 200106 Pharmafarm S.A.

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

255

Te lezen:

334

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 16563680 Pfizer Romania, RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 6769462 Romastru Trading

Te lezen:

RO 6769462 Romastru Trading, RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 16563680 Pfizer Romania

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

250

Te lezen:

329

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

3572074 Farmaceutica Remedia Distribution & Logistics S.R.L.,RO 9311280 Mediplus Exim, RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L.

Te lezen:

RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 9311280 Mediplus Exim, 3572074 Farmaceutica Remedia Distribution & Logistics S.R.L.

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

247

Te lezen:

326

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

227

Te lezen:

306

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

238

Te lezen:

317

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

239

Te lezen:

318

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

256

Te lezen:

335

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 6769462 Romastru Trading, RO 16563680 Pfizer Romania, RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L.

Te lezen:

RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 6769462 Romastru Trading, RO 16563680 Pfizer Romania

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

252

Te lezen:

331

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

245

Te lezen:

324

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

258

Te lezen:

337

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 9311280 Mediplus Exim, RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 335278 Farmexim S.A.

Te lezen:

RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 335278 Farmexim S.A., RO 9311280 Mediplus Exim

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

236

Te lezen:

315

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

241

Te lezen:

320

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

243

Te lezen:

322

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

248

Te lezen:

327

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

225

Te lezen:

304

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

226

Te lezen:

305

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

244

Te lezen:

323

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

251

Te lezen:

330

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 9311280 Mediplus Exim, 3572074 Farmaceutica Remedia Distribution & Logistics S.R.L., RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L.

Te lezen:

RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 9311280 Mediplus Exim, 3572074 Farmaceutica Remedia Distribution & Logistics S.R.L.

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

232

Te lezen:

311

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 200106 Pharmafarm S.A., RO 6769462 Romastru Trading, RO 9311280 Mediplus Exim

Te lezen:

RO 9311280 Mediplus Exim, RO 200106 Pharmafarm S.A., RO 6769462 Romastru Trading

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

246

Te lezen:

325

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

230

Te lezen:

309

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

228

Te lezen:

307

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 6769462 Romastru Trading, RO 9311280 Mediplus Exim, RO 200106 Pharmafarm S.A.

Te lezen:

RO 200106 Pharmafarm S.A., RO 9311280 Mediplus Exim, RO 6769462 Romastru Trading

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

233

Te lezen:

312

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 16563680 Pfizer Romania, RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L.

Te lezen:

RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 16563680 Pfizer Romania

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

237

Te lezen:

316

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

249

Te lezen:

328

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 9311280 Mediplus Exim, RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., 3572074 Farmaceutica Remedia Distribution & Logistics S.R.L.

Te lezen:

RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., 3572074 Farmaceutica Remedia Distribution & Logistics S.R.L., RO 9311280 Mediplus Exim

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

257

Te lezen:

336

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 16563680 Pfizer Romania, RO 6769462 Romastru Trading

Te lezen:

RO 16563680 Pfizer Romania, RO 6769462 Romastru Trading, RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L.

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

229

Te lezen:

308

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 6769462 Romastru Trading, RO 200106 Pharmafarm S.A., RO 9311280 Mediplus Exim

Te lezen:

RO 9311280 Mediplus Exim, RO 6769462 Romastru Trading, RO 200106 Pharmafarm S.A.

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

235

Te lezen:

314

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 6769462 Romastru Trading, RO 16563680 Pfizer Romania

Te lezen:

RO 6769462 Romastru Trading, RO 16563680 Pfizer Romania, RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L.

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

242

Te lezen:

321

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

240

Te lezen:

319

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

253

Te lezen:

332

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 9311280 Mediplus Exim, RO 335278 Farmexim S.A., RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L.

Te lezen:

RO 335278 Farmexim S.A., RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 9311280 Mediplus Exim

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

Afdelingsnummer: V
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Contract nr.:
In plaats van:

254

Te lezen:

333

Afdelingsnummer: V.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Numele și adresa contractantului:
In plaats van:

RO 16563680 Pfizer Romania, RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 6769462 Romastru Trading

Te lezen:

RO 6769462 Romastru Trading, RO 8955860 Farmexpert D.C.I. S.R.L., RO 16563680 Pfizer Romania

Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Data încheierii contractului:
In plaats van:

3.6.2019 00.00.00

Te lezen:

17.6.2019 00.00.00

VII.2)Overige nadere inlichtingen: