Leveringen - 295493-2019

Beknopt weergeven

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Versnelde procedure van gunning via onderhandelingen 

Spanje-Madrid: Munitie

2019/S 120-295493

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico
Nationaal identificatienummer: S2800811H
Postadres: C/ Prim, 4-6
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
Contactpersoon: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico
E-mail: jaemale@mde.es
Telefoon: +34 917802845
Fax: +34 917803134

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%3D

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35330000

Beschrijving
Munitie .
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 2 948 600 EUR

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 2091118078800
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: IMI Sistems

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 3 565 966,8 EUR