Leveringen - 295494-2019

Beknopt weergeven

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Zweden-Stockholm: Geschut

2019/S 120-295494

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Försvarets materielverk
Nationaal identificatienummer: 202100-0340
Postadres: Banérgatan 62
Plaats: Stockholm
Postcode: SE-115 88
Land: Zweden
Contactpersoon: Alexandra Hellsten
E-mail: alexandra.hellsten@fmv.se
Telefoon: +46 70-9824611

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.fmv.se/

Elektronische toegang tot informatie : https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=41882

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=41882

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35322000 Geschut

Beschrijving
Geschut .
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 65 000 000 SEK
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: CLP System Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556504-2537
Postadres: Ritarslingan 5
Plaats: Täby
Postcode: SE-187 66
Land: Zweden
E-mail: N.grull@clp.se
Telefoon: +46 70-2533990

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 65 000 000 SEK
Zonder btw