Služby - 29699-2020

TINázovBelgicko-Brusel: Rámcová zmluva na poskytovanie stravovacích služieb pre EDA
NDČíslo zverejnenia oznámenia29699-2020
PDDátum uverejnenia22/01/2020
OJČíslo vydania série S úradného vestníka15
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska obranná agentúra
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚAgentúry
DSDokument bol zaslaný15/01/2020
DTLehota na predloženie20/02/2020
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)55520000 - Služby hromadného stravovania
RCMiesto plnenia (NUTS)BE1
IAInternetová adresa (URL)http://www.eda.europa.eu
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046