Služby - 300830-2017

Zobrazit zhuštěný náhled

02/08/2017    S146

Belgie-Brusel: Rámcová smlouva o realizaci vnější pomoci pro rok 2018 (FWC SIEA 2018)

2017/S 146-300830

Další informace

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 7.7.2017, 2017/S 128-260026)

Directorate-General for International Cooperation and Development, Unit R5, L-41 Office 06/167, 1049 Brussels, BELGIUM. Contact: Jean-Hervé Ramat, Head of Unit R5. E-mail: EUROPEAID-R5-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu


Poznámka:

Kritéria způsobilosti dle oddílu 5 pokynů pro uchazeče musí být dodrženy v celém průběhu rámcové smlouvy SIEA 2018, včetně prodloužení (4 roky).

V případě uchazečů ze Spojeného království platí, že poté, co Spojené království vystoupilo z EU, může v závislosti na výsledku jednání na základě pravidel o způsobilosti v rámci programů vnější pomoci EU nastat situace, kdy hospodářské subjekty ze Spojeného království budou v rámci některých programů nezpůsobilé.

V takovém případě by vedoucí konsorcia ze Spojeného království již nebyl způsobilý v případě všech probíhajících programů vnější pomoci EU a tento vedoucí konsorcia ze Spojeného království by musel být nahrazen v této vedoucí úloze způsobilým hospodářským subjektem (s výhradou souhlasu veřejného zadavatele s touto výměnou), případně, pokud by to nebylo možné, by mohlo dojít k tomu, že rámcová smlouva SIEA 2018 s tímto konsorciem by nebyla prodloužena nebo by mohla být z výše uvedených důvodů ukončena.

Zadávací dokumentace, která je k dispozici na internetové adrese v bodu I.3 oznámení o veřejné zakázce, byla pozměněna.