Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 302401-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

06/09/2014    S171

Belgie-Brusel: Kontrola provádění zásad osvědčené praxe ve vertikálním vztahu v dodávkách potravin

2014/S 171-302401

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2.9.2014, 2014/S 167-297178)

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME), k rukám: L. Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, kancelář 12/27, 1210Brusel, BELGIE. Tel. +32 22999440. Fax +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Namísto 

II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:

Doba trvání v měsících: 12.

Čtěte 

II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:

Doba trvání v měsících: 14.