Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 302401-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

06/09/2014    S171

Belgicko-Brusel: Monitorovanie uplatňovania zásad o osvedčených postupoch vo vertikálnom vzťahu pri dodávke potravín

2014/S 171-302401

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2.9.2014, 2014/S 167-297178)

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME), do rúk: L. Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, kancelária 12/27, 1210Brusel, BELGICKO. Tel. +32 22999440. Fax +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Namiesto 

II.3) Trvanie obstarávania alebo lehota uskutočnenia:

Trvanie v mesiacoch: 12.

Viď 

II.3) Trvanie obstarávania alebo lehota uskutočnenia:

Trvanie v mesiacoch: 14.