Stavební práce - 30269-2021

22/01/2021    S15

Česko-Praha: Stavební úpravy mostů

2021/S 015-030269

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 208-506733)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Národní identifikační číslo: 03447286
Poštovní adresa: Řásnovka 770/8
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Havel & Partners, s.r.o., advokátní kancelář - Mgr. Barbara Fikarová, advokátka
E-mail: barbara.fikarova@havelpartners.cz
Tel.: +420 255000111
Fax: +420 255000110
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.tsk-praha.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky-as

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce soumostí Libeňský most, Praha 7 a 8

Spisové číslo: LM_DB_001
II.1.2)Hlavní kód CPV
45221100 Stavební úpravy mostů
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací („Stavba“) a souvisejících projekčních a inženýrských činností (blíže viz závazný vzor návrhu Smlouvy a Požadavků objednatele).

Předmět veřejné zakázky bude realizován podle standardů FIDIC Yellow book (projekt typu desing and build). Zadavatel výslovně uvádí, že technické podmínky Veřejné zakázky týkající se Stavby jsou nahrazeny požadavky Zadavatele na výkon a funkci.

Předmětem Stavby je rekonstrukce komunikace a přestavba mostních objektů ulice Libeňský most od křižovatky Dělnická a Jankovcova, včetně této křižovatky po křižovatku Palmovka (mimo křižovatku).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/01/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 208-506733

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 23/02/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 10/03/2021
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 23/02/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 10/03/2021
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena dle § 98 odst. 4 a 5 ZZVZ a § 99 odst. 2 ZZVZ v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, které je uveřejněno na profilu zadavatele.