Werken - 304197-2018

Beknopt weergeven

13/07/2018    S133    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Niet van toepassing 

Roemenië-Piatra Neamț: Exploitatie van een stortplaats

2018/S 133-304197

Județul Neamț, Str. Alexandru cel Bun nr. 27, Mihail Popescu, Piatra Neamț 610004, Roemenië. Telefoon: +40 233212890. Fax: +40 233211569. E-mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 23.12.2017, 2017/S 247-521367)

Betreft:
CPV:90530000, 79930000, 90500000, 90531000

Exploitatie van een stortplaats

Gespecialiseerd ontwerpen

Diensten op het gebied van vuilnis en afval

Beheer van stortplaats

In plaats van: 

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor

27.6.2018 (10.00)

Te lezen: 

IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor

16.7.2018 (10.00)

Overige nadere inlichtingen

La fundamentarea ofertei se va lua in calcul pentru Tdm cantitatea de deseuri estimata 106 768 tone/an iar pentru Tadn cantitatea estimata este de 50 257 tone/an.

Pentru vizualizarea modificarilor/corectiilor aduse documentelor initiale in data de 11.7.2018 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro.