Leveringen - 304946-2020

30/06/2020    S124

Magyarország-Visonta: Hajtóműolajok

2020/S 124-304946

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 099-238274)

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mátrai Erőmű ZRt
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63203097
Postai cím: Erőmű út 11.
Város: Visonta
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 3271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Valaska Szabolcs
E-mail: szabolcs.valaska@mert.hu
Telefon: +36 305258605
Fax: +36 37334096

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mert.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

02/2020 Kenőanyag beszerzés II

Hivatkozási szám: EKR000452902020
II.1.2)Fő CPV-kód
09211400 Hajtóműolajok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Ipari hajtóműolajok beszerzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/06/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 099-238274

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 29/06/2020
Helyi idő: 09:00
Helyesen:
Dátum: 22/07/2020
Helyi idő: 16:00
Szakasz száma: IV.2.3
A módosítandó szöveg helye: Felhívás megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:

2020.7.13.

Helyesen:

2020.8.18.

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdését alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek részvételi jelentkezésében kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlattevőnek részvételi jelentkezésében kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

7. A részvételi jelentkezésben felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Részvételi jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

10. Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján a jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

14. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

15. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.(Irányadó idő:CET)

16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.

17. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy – a nyertes visszalépése esetén, illetve ha nem igazolta alkalmasságát – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

18. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárja a Kbt.74.§(2) bekezdése alapján, aki jelentkezésében olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a megajánlott áru tényleges származására (gyártás helye) a Kbt.74.§(3) bekezdés figyelembevételével.

19. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.

20. Értékelési módszer:A Kbt. 76.§ (2)bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.Ajánlattevőnek az ajánlati árak alátámasztására ártáblázatot kell majd benyújtani. Az ajánlati ár a megadott tapasztalati mennyiséggel kalkulált termékekre megajánlott díj összessége. Egyéb költségigénnyel az ajánlattevő nem léphet fel.

21 .AK alkalmazza a Kbt. 85.§ (6) bekezdését.

22. Tárgyi közbeszerzési eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóként Valaska Szabolcs (lajstromszám 486) vesz részt.

23. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató megküldésének tervezett napja: 2020.8.27

Szerződéskötés tervezett napja: 2020.9.7

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.6.29. 11:00.

Helyesen:

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdését alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek részvételi jelentkezésében kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlattevőnek részvételi jelentkezésében kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

7. A részvételi jelentkezésben felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Részvételi jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

10. Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján a jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

14. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

15. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.(Irányadó idő:CET)

16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- kizárólag az EKR-en keresztül történik.

17. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy – a nyertes visszalépése esetén, illetve ha nem igazolta alkalmasságát – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

18. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárja a Kbt.74.§(2) bekezdése alapján, aki jelentkezésében olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a megajánlott áru tényleges származására (gyártás helye) a Kbt.74.§(3) bekezdés figyelembevételével.

19. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.

20. Értékelési módszer:A Kbt. 76.§ (2)bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.Ajánlattevőnek az ajánlati árak alátámasztására ártáblázatot kell majd benyújtani. Az ajánlati ár a megadott tapasztalati mennyiséggel kalkulált termékekre megajánlott díj összessége. Egyéb költségigénnyel az ajánlattevő nem léphet fel.

21 .AK alkalmazza a Kbt. 85.§ (6) bekezdését.

22. Tárgyi közbeszerzési eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóként Valaska Szabolcs (lajstromszám 486) vesz részt.

23. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató megküldésének tervezett napja: 2020.9.27.

Szerződéskötés tervezett napja: 2020.10.7.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.7.22. 18:00.

VII.2)További információk:

A módosítás kizárólag a felhívás IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje pontját, a IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma pontját valamint a VI.3) 23. pontját érinti a határidők tekintetében, amelyek a részvételi jelentkezési határidő meghosszabbítására tekintettel aktualizálásra kerültek.

Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.