Služby - 307138-2018

17/07/2018    S135

Dánsko-Kodaň: Služby monitorování půdy Copernicus – vlastnosti pokrytí půdy ve vysokém rozlišení za referenční rok 2018

2018/S 135-307138

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Poštovní adresa: Kongens Nytorv 6
Obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011 Byen København
PSČ: 1050
Země: Dánsko
Kontaktní osoba: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Tel.: +45 33367220
Fax: +45 33367199
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby monitorování půdy Copernicus – vlastnosti pokrytí půdy ve vysokém rozlišení za referenční rok 2018

Spisové číslo: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Hlavní kód CPV
72300000 Datové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavření smlouvy (smluv) o službách s hospodářským subjektem (subjekty) zahrnující aktualizaci a tvorbu 4 stávajících vrstev s vysokým rozlišením (HRL) s některými změnami (zejména nové nebo upravené produkty o změně) za referenční rok 2018 a produkty o změně za období let 2015-2018.

Tato výzva k podání nabídek je rozdělena do 4 položek:

– položka č. 1: nepropustnost v roce 2018, změny nepropustnosti v letech 2015-2018 a zastavěnost v roce 2018,

– položka č. 2: produkty v oblasti lesů: hustota pokrytí stromy a produkty v oblasti dominantních listnatých typů a produkty o změně a produkty v oblasti typů lesů,

– položka č. 3: travní porosty a změna travních porostů,

– položka č. 4: voda a vlhkost.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 5 650 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 4
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Nepropustnost v roce 2018, změny nepropustnosti v letech 2015-2018 a zastavěnost v roce 2018

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90700000 Environmentální služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Veškeré služby budou poskytovány převážně v budovách budoucích poskytovatelů služeb s příležitostnými schůzemi v prostorách EEA v Kodani nebo na jiných místech ad hoc schůzek Copernicus.

II.2.4)Popis zakázky:

Položka zahrnuje tvorbu 3 hlavních produktů:

1) pokračování stávajících produktů v oblasti nepropustnosti za referenční rok 2018, ale s nárůstem prostorového rozlišení z 20 m na (nynějších) 10 m;

2) pokračování stávajících produktů o změně v oblasti nepropustnosti za období let 2015-2018 (na 20m) a

3) vrstva týkající se stavu složky zastavěnosti za rok 2018 s prostorovým rozlišením 10 m.

Nepropustnost vrstev s vysokým rozlišením (HRL) má nejdelší stávající časovou řadu pro všechny HRL od produktů z roku 2006, 2009, 2012 a 2015 a související změny produktů. Způsob tvorby a pracovní postup je v současné době relativně stabilní, ale ve srovnání s předchozími produkty se zavádí dvě významné změny:

1) vrstva týkající se stavu nepropustnosti za rok 2018 zlepší své prostorové rozlišení z 20 m x 20 m na 10 m x 10 m pixelů v souladu s technologickým vývojem a zlepšením;

2) za účelem poskytnutí přidané hodnoty bude zahrnut harmonizovaný produkt týkající se zastavěnosti, který byl vyvinut společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC) jako součást evropské vyrovnávací mapy (ESM), který bude založen na snímcích ze Sentinel 2 a musí být plně harmonizován se složkou nepropustnosti ve stejném prostorovém rozlišení 10 × 10 m.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Copernicus – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

produkty v oblasti lesů: hustota pokrytí stromy a produkty v oblasti dominantních listnatých typů a produkty o změně a produkty v oblasti typů lesů

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90700000 Environmentální služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Veškeré služby budou poskytovány převážně v budovách budoucích poskytovatelů služeb s příležitostnými schůzemi v prostorách EEA v Kodani nebo na jiných místech ad hoc schůzek Copernicus.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato položka pokrývá druhou aktualizaci HRL v oblasti lesů a z velké části vychází ze zavedeného pracovního postupu a způsobu odvozování hlavního produktu TCD (hustoty pokrytí stromy) a DLT (dominantního listnatého typu) za referenční rok 2018. Odvozené produkty „v oblasti lesů" jsou také zahrnuty jako předchozí produkty. Hlavní změny ve srovnání s předchozími HRL jsou:

1) zvýšení prostorového rozlišení na 10 m x 10 m pro vrstvy týkající se stavu v souladu s ostatními HRL a

2) zjednodušení produktů o změně na základě zkušeností získaných z prvních produktů v případě produktů o změně v oblasti lesů (2012-2015).

Aby byly produkty o změně dostupné v plné časové řadě, jsou tato zjednodušení provedena jak za období 2012-2015 (na základě stávajících produktů o změně za období let 2012-2015), tak za období let 2015-2018.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Copernicus – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Travní porosty a změna travních porostů

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90700000 Environmentální služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Veškeré služby budou poskytovány převážně v budovách budoucích poskytovatelů služeb s příležitostnými schůzemi v prostorách EEA v Kodani nebo na jiných místech ad hoc schůzek Copernicus.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato položka pokrývá tvorbu aktualizace produktů v oblasti travních porostů v roce 2015 a první produkt o změně v oblasti travních porostů. Prostorové rozlišení pro vrstvy týkající se stavu se zvýší na 10 m x 10 m v souladu s ostatními položkami.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Copernicus – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Voda a vlhkost

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90700000 Environmentální služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Veškeré služby budou poskytovány převážně v budovách budoucích poskytovatelů služeb s příležitostnými schůzemi v prostorách EEA v Kodani nebo na jiných místech ad hoc schůzek Copernicus.

II.2.4)Popis zakázky:

Tato položka zahrnuje tvorbu aktualizace typu „klouzavého archivu" výchozího produktu v roce 2015 v oblasti vody a vlhkosti. Typ aktualizace je odlišný od ostatních položek, protože produkt voda a vlhkost zásadním způsobem mapuje frekvenci výskytu podmínek vody a vlhkosti po dlouhou dobu 7 let (se 4 sezónními pozorováními za rok). V souladu s ostatními položkami se v případě produktu v oblasti vody a vlhkosti změní aktualizace referenčního roku 2018 v oblasti vody a vlhkosti na prostorové rozlišení 10 m x 10 m.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 700 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Copernicus – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 377/2014 ze dne 3. dubna 2014 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Jak je uvedeno v oddílech 2.2.1 a 2.2.2.1 specifikací nabídkového řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 24/09/2018
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26/09/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Prostory EEA na adrese Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Dánsko.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se smí účastnit zástupci uchazeče (1 za každého uchazeče). Žádáme uchazeče, aby informovali útvary EEA pro veřejné zakázky předem a nejpozději do 24. září 2018 e-mailem na adrese procurement@eea.europa.eu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Během 3 let od vstupu původní smlouvy nebo smluv v platnost si EEA vyhrazuje právo uplatnit možnost realizovat jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce na nové služby s budoucím poskytovatelem (poskytovateli) služeb na příslušné položky v souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) a odst. 4 prováděcích pravidel finančního nařízení.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/07/2018