Služby - 308664-2016

07/09/2016    S172    Rada Evropské unie - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Belgie-Brusel: Údržba se zárukou v plném rozsahu, pohotovostní výjezdy a opravy v případě zařízení na čištění fasády u budovy Justus Lipsius (položka č. 1), budovy Lex (položka č. 2) a budov výborů (EHSV a VR) (položka č. 3).

2016/S 172-308664

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, General Secretariat
Poštovní adresa: rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1
PSČ: 1048
Země: Belgie
Kontaktní osoba: l'unité de coordination des acquisitions
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, General Secretariat
Poštovní adresa: rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1
PSČ: 1048
Země: Belgie
Kontaktní osoba: l'unité de coordination des acquisitions
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1861
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://etendering.ted.europa.eu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Údržba se zárukou v plném rozsahu, pohotovostní výjezdy a opravy v případě zařízení na čištění fasády u budovy Justus Lipsius (položka č. 1), budovy Lex (položka č. 2) a budov výborů (EHSV a VR) (položka č. 3).

Spisové číslo: UCA 028/16
II.1.2)Hlavní kód CPV
50700000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Uzavření 1 nebo více rámcových smluv, které poběží po dobu 4 let + 1 období v délce 1 roku, se zárukou v plném rozsahu na preventivní a opravnou údržbu s plnou zárukou, jakož i stavební práce (na základě poplatků za evidované odpracované hodiny) pro systémy na čištění fasád u 2 budov Generálního sekretariátu Rady Evropské unie (dále jen GSC) a budov Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů v Bruselu (dále jen výborů):

— položka č. 1: budova Justus Lipsius GSC – rue de la Loi 175, 1040 Brusel, BELGIE,

— položka č. 2: budova Lex GSC – rue de la Loi 145, 1040 Brusel, BELGIE,

— položka č. 3: budova Výborů (Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů) – které se nacházejí v Bruselu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

budova Justus Lipsius GSC

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50700000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření rámcové smlouvy na dobu trvání 4 let + 1 období v délce 1 roku, se zárukou v plném rozsahu a na preventivní a opravnou údržbu, jakož i na stavební poráce (na základě poplatků za evidované odpracované hodiny) v případě systémů na čištění fasád v budově Justus Lipsius – rue de la Loi 175, 1040 Brussels, BELGIE.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

viz internetová stránka uvedená v bodu I.3.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

budova Lex

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50700000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření rámcové smlouvy na dobu trvání 4 let + 1 období v délce 1 roku se zárukou v plném rozsahu a na preventivní a opravnou údržbu, jakož i na stavební práce (na základě poplatků za evidované odpracované hodiny) v případě systémů na čištění fasád v budově Lex – rue de la Loi 145, 1040 Brussels, BELGIE.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

viz internetová stránka uvedená v bodu I.3.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

budovy Výborů (Evropská hospodářský a sociální výbor a výbor regionů)

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50700000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Uzavření rámcové smlouvy na dobu trvání 4 let + 1 období v délce 1 roku, se zárukou v plném rozsahu a na preventivní a opravnou údržbu, jakož i na stavební práce (na základě poplatků za evidované odpracované hodiny) v případě systémů na čištění fasád v budovách výborů (Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů) – které se nacházejí v Bruselu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

viz internetová stránka uvedená v bodu I.3.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

viz internetová stránka uvedená v bodu I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání: viz bod VI.3.
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/10/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Francouzština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14/10/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

otevírání nabídek lze odložit v krátké lhůtě vzhledem k nepředvídaným událostem, které mohou nastat v budovách Generálního sekretariátu v den, na který bylo původně plánováno otevírání nabídek.

Lhůta na podání jakýchkoliv otázek ve vztahu k této výzvě k účasti v nabídkovém řízení: 5.10.2016.

Konečná lhůta pro zaslání odpovědí: 7.10.2016.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

V případě rámcových smluv - odůvodnění doby trvání přesahující 4 roky:

doba trvání zakázky (4 roky + obnovení tichou dohodou na 1 období 1 roku) se odůvodňuje takto:

— složitá povaha a rozsah závěsných zařízení vyžadují, aby měl poskytovatel služeb hluboké znalosti o zařízení a know-how, které lze získat až po relativně dlouhé době,

— s cílem zajistit kontinuitu činností, které se budou provádět v budově, a zaručit bezpečnost uživatelů (zejména čističů oken), je důležité, aby bylo možno počítat se spolehlivostí a účinností poskytovaných služeb, které budou do značné míry záviset na zkušebnostech, které tento poskytovatel služeb načerpal na daném místě.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie (Procurement Coordination Unit)
Poštovní adresa: rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/08/2016