Werken - 311592-2015

Beknopt weergeven

04/09/2015    S171

Duitsland-Stuttgart: Aanleg van spoorweg

2015/S 171-311592

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH (Bukr 5S)
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Großprojekt Stuttgart-Ulm, Beschaffung Infrastruktur, TEI3
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 6926521939

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45234100 Aanleg van spoorweg, 45221112 Bouwen van spoorbrug

Beschrijving
Aanleg van spoorweg.
Bouwen van spoorbrug.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 39 796 237,08 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 14TEI12090
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: ARGE NBS Weilheim an der Teck c/o Leonhard-Weiss GmbH & Co. KG
Postadres: Leonhard-Weiss-Straße 22
Plaats: Göppingen
Postcode: 73037
Land: Duitsland

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 39 796 237,08 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen