Služby - 311943-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

09/08/2017    S151

Belgicko-Brusel: Štúdia o elektronickom ekosystéme: prehľad, vývoj a postavenie Európy vo svete – SMART 2016/0007

2017/S 151-311943

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 29.6.2017, 2017/S 122-246621)

Európska komisia, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate A: Digital Industry, Unit A3 – Competitive Electronics Industry, 1049 Brussels, BELGICKO. E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

[...]

Miesto:

budova Komisie, BU33, Office 04/35, avenue de Beaulieu 33, 1160 Brussels, BELGICKO.

[...]

Viď 

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

[...]

Miesto:

budova Komisie, Office 0/S10, avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGICKO.

[...]