Služby - 311944-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

09/08/2017    S151

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva na vykonávanie vonkajšej pomoci na rok 2018 (FWC SIEA 2018)

2017/S 151-311944

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 7.7.2017, 2017/S 128-260026)

Directorate-General for International Cooperation and Development, Unit R5, L-41 Office 06/167, 1049 Brussels, BELGICKO. Kontakt: Jean-Hervé Ramat, Head of Unit R5. E-mail: EUROPEAID-R5-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

8.9.2017 (16:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

13.9.2017 (14:30) miestneho času.

[...]

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk pre jednotlivé časti bude prebiehať v po sebe nasledujúcich dňoch od 13.9.2017 do 15.9.2017. ...

Viď 

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

29.9.2017 (16:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

4.10.2017 (14:30) miestneho času.

[...]

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk pre jednotlivé časti bude prebiehať v po sebe nasledujúcich dňoch od 4.10.2017 do 6.10.2017. ...

Toto korigendum aktualizuje oznámenie o korigende zverejnené v „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie", 2.8.2017, 2017/S 146-300830.