Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 31228-2019

22/01/2019    S15

Česká republika-Plzeň: Čistící prostředky

2019/S 015-031228

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 002-001750)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Národní identifikační číslo: 00216208
Poštovní adresa: Husova 654/3
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 301 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Jaroslav Pojar
E-mail: Jaroslav.Pojar@lfp.cuni.cz
Tel.: +420 377593445
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.lfp.cuni.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/profile_display_10.html

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

DNS pro drogistické zboží 2017 až 2018

II.1.2)Hlavní kód CPV
39830000 Čistící prostředky
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky drogistického zboží pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/01/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 002-001750

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.1.5
Namísto:

Hodnota bez DPH: 700 000.00

Má být:

Hodnota bez DPH: 3 000 000.00

Číslo oddílu: II.2.6
Namísto:

Hodnota bez DPH: 700 000.00

Má být:

Hodnota bez DPH: 3 000 000.00

Číslo oddílu: II.2.7
Namísto:

Doba trvání v měsících: 25

Má být:

Doba trvání v měsících: 48

VII.2)Další dodatečné informace: