Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Leveringen - 31234-2021

22/01/2021    S15

România-Pitești: Motorină (EN 590)

2021/S 015-031234

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Administraţia Naţională Apele Române Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea
Număr naţional de înregistrare: RO24427093
Adresă: Str. Câmpulung nr. 6-8
Localitate: Pitești
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 110147
Țară: România
Persoană de contact: Delia Lita
E-mail: delia.lita@daav.rowater.ro
Telefon: +40 248223449
Fax: +40 248220878
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.rowater.ro/daarges
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Servicii de gospodărire a apelor

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru achiziție motorină Euro Diesel 5 vrac

Număr de referinţă: 24427093201927
II.1.2)Cod CPV principal
09134220 Motorină (EN 590)
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se doreste incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 48 de luni pentru achizitia de motorina Euro Diesel 5 (conform SR EN 590) – vrac (cu transport inclus pana la depozitul achizitorului situat in localitatea Valea Mare, Str. Enculesti nr 11, jud. Arges, la circa 2 km de intrarea in Pitesti dinspre Campulung) conform caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. In cazul in care se vor solicita clarificari, autoritatea contractanta va raspunde cu cinci zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 223 586.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

Depozitul de carburanti al autoritatii contractante din localitatea Valea MareStr. Enculesti nr 11, jud. Arges (situat la distanta de circa 2 km de intrarea in Pitesti dinspre Campulung); volumul la o livrare este de max. 20 000 litri.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

1. Cantitate pentru perioada 1.7.2019-31.12.2019 – sase luni:

— cantitate minima: 130 t, valoare minima: 130 t x 5 500 RON/tona = 715 000 RON fara TVA;

— cantitate maxima: 132 t, valoare maxima: 132 t x 5 500 RON/tona = 726 000 RON fara TVA;

2. Cantitate pentru perioada 1.1.2020-31.12.2020 – 12 luni:

— cantitate minima: 260 t, valoare minima: 260 t x 5 500 RON/tona = 1 430 000 RON fara TVA;

— cantitate maxima: 264 t, valoare maxima: 264 t x 5 500 RON/tona = 1 452 000 RON fara TVA;

3. Cantitate pentru perioada 1.1.2021-31.12.2021 – 12 luni:

— cantitate minima: 264 t, valoare minima: 264 t x 5 500 RON/tona = 1 452 000 RON fara TVA;

— cantitate maxima: 268 t, valoare maxima: 268 t x 5 500 RON/tona = 1 474 000 RON fara TVA;

4. Cantitate pentru perioada 1.1.2022-31.12.2022 – 12 luni:

— cantitate minima: 268 t, valoare minima: 268 t x 5 500 RON/tona = 1 474 000 RON fara TVA;

— cantitate maxima: 271 t, valoare maxima: 271 t x 5 500 RON/tona = 1 490 500 RON fara TVA;

5) Cantitate pentru perioada 1.1.2023-30.6.2023 – sase luni:

— cantitate minima: 135 t, valoare minima: 135 t x 5 500 RON/tona = 742 500 RON fara TVA;

— cantitate maxima: 138 t, valoare maxima: 138 t x 5 500 RON/tona = 759 000 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de livrare” nu poate fi mai mica de sapte zile de la data confirmarii-primirii comenzii emisa de achizitor si nici mai mare de noua zile de la confirmarii-primirii comenzii emisa de achizitor. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 088-210337
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 203
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Rompetrol Downstream
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 901 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 249 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 203
Titlu:

Acord-cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/07/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Rompetrol Downstream
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 901 500.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 5 343 540.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 853 215.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 252
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Rompetrol Downstream
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 901 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 408 360.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 03
Titlu:

Furnizare motorină lichidă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Rompetrol Downstream
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 901 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 466.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 25
Titlu:

Contract furnizare motorină lichidă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Rompetrol Downstream
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 343 540.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 418 320.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 148
Titlu:

Contract furnizare motorină lichidă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Rompetrol Downstream
Număr naţional de înregistrare: RO 12751583
Adresă: Piața Presei Libere nr. 3-5
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011028
Țară: România
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065
Adresă internet: www.rompetrol.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 474 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 139 440.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: ABA Argeș Vedea – Birou juridic
Adresă: Calea Câmpulung nr. 6-8
Localitate: Pitești
Cod poștal: 110147
Țară: România
E-mail: gabriel.rosioru@daav.rowater.ro
Telefon: +40 248223449
Fax: +40 248220878
Adresă internet: http://www.rowater.ro/daarges.
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/01/2021