Leveringen - 315829-2015

Beknopt weergeven

09/09/2015    S174    Europese Commissie - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Italië-Ispra: Levering, installatie en onderhoud van 2 batterijopslagsystemen –– 2 percelen

2015/S 174-315829

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 31.7.2015, 2015/S 146-268336)

Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), Instituut voor Energie en Transport, t.a.v. C. Breazu, via Enrico Fermi 2749 (TP 581), 21027 Ispra VA, ITALIË. Contactpunt: B.5 eenheid Financiën en Aanbestedingen. E-mail: jrc-ispra-iet-procurement@ec.europa.eu

In plaats van 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

14.9.2015.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

18.9.2015 (15:00).

[...]

Te lezen 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

28.9.2015.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

1.10.2015 (15:00).

[...]