Stavební práce - 320296-2022

15/06/2022    S114

Česko-Plzeň: Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči

2022/S 114-320296

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 100-275756)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.
Národní identifikační číslo: 05212146
Poštovní adresa: Kotíkovská 927/19
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 32300
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Tomáš Mach
E-mail: praha@machlegal.eu
Tel.: +420 245008552
Fax: +420 245008553
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://nemorako.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://tenderarena.cz/profily/MNR

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník

Spisové číslo: 1/2022/MNR
II.1.2)Hlavní kód CPV
45215100 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího 2. NP, 3. NP a střechy (4. NP) na operační sály a JIP v budově nemocnice zadavatele na adrese Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník, to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Ve 2. NP vzniknou prostory JIP s 11 lůžky a nezbytným zázemím tj. sesternami, přípravnami, sklady, úklidovými komorami, lékařským pokojem, filtry, očistou. Ve 3. NP jsou nově navrženy celkem 3 operační sály s přípravnami, sklady, anestezií, lékařským pokojem, filtrem apod. Nové dispozice ve 2. NP a 3. NP vyžadují vybourání stávajících vnitřních dělících zděných konstrukcí. Stávající skeletový nosný systém však zůstane beze změny. Stavební úpravy vyžadují zároveň nutnost provedení nových vnitřních rozvodů vodovodu, kanalizace, ústředního vytápění, VZT, rozvodů medicinálních plynů.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/06/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 100-275756

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 23/06/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 30/06/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 23/06/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 30/06/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: