Služby - 322633-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

15/09/2015    S178

Belgicko-Brusel: Organizácia Európskych podnikateľských ocenení, Európskeho týždňa MSP a Zhromaždenia MSP na roky 2016 – 2017

2015/S 178-322633

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 19.8.2015, 2015/S 159-291566)

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME), do rúk: L. Vari, Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, kancelária 12/27, 1210 Brusel, BELGICKO. Tel. +32 22999440. Fax +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

7.10.2015 (10:30).

[...]

Viď 

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

7.10.2015 (14:30).

[...]