Služby - 323822-2018

TINázovBelgicko-Brusel: Behaviorálna ekonomická analýza motivácie odborníkov v zdravotníckych profesiách a v profesiách v oblasti obchodných služieb
NDČíslo zverejnenia oznámenia323822-2018
PDDátum uverejnenia26/07/2018
OJČíslo vydania série S úradného vestníka142
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate E: Modernisation of the Single Market
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný19/07/2018
DTLehota na predloženie24/09/2018
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79411000 - Poradenské služby v oblasti všeobecného podnikania a riadenia
79411100 - Poradenské služby pre rozvoj podnikania
RCMiesto plnenia (NUTS)BE100
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/growth/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ