Leveringen - 324337-2022

17/06/2022    S116

Magyarország-Kőszeg: Tömegközlekedési buszok

2022/S 116-324337

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kőszeg Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15733627218
Postai cím: Jurisics Tér 8
Város: Kőszeg
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9730
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szigethy Péter
E-mail: szigethypeter@koszeg.hu
Telefon: +36 94562546
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.koszeg.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000403672022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000403672022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Városi autóbuszok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000403672022
II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

2 darab új városi környezetbarát autóbusz beszerzése adásvételi szerződés keretében.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján amennyiben bármely közbeszerzési

dokumentum a szerződés tárgya vonatkozásában meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,

illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott

szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy

adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, az ilyen hivatkozás kizárólag a szerződés

tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja. Ajánlatkérő minden esetben a műszaki

leírásban szereplő megjelöléssel egyenértékű terméket is elfogad.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nagy busz

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Kőszeg Város Önkormányzata, 9730 Kőszeg, Jurisics Tér 8 .

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db alacsony belépésű 2 tengelyes, szóló M3/I vagy M3/II.. új Euro 6-os dízel meghajtású autóbusz beszerzése.

Üzemanyag: dízel

Teljesítmény minimum: 150 kW

Nyomaték minimum: 750 Nm

Utaslétszám

(A szállítható személyek és a kísérő is beleszámítandó. A járművezető nem.) minimum 60 fő

Ülő utasok száma

(A szállítható személyek és a kísérő is beleszámítandó. A járművezető nem.) minimum 30 fő

Maximális hosszúság 10 méter

Maximális szélesség 2,5 méter

Maximális magasság 3,5 méter

Sebességváltó: automata

Tárcsafék elől-hátul

Fejlett vészfékező rendszer (AEBS)

ABS+ASR igen

Külső és belső tájékoztató infotábla

Elektronikus Stabilitásprogram

Aktív fékasszisztens

Elindulássegítő asszisztens

Külső és belső tájékoztató infotábla

Pótkerék

Színezett üveg

Akadálymentesítés

Az Ajánlatkérés új autóbuszra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint a „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” és „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzéseket is.

Jótállási idő az autóbuszok esetében: Ajánlattevő ajánlata szerint, de legalább 24 hónap (2 év)

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi:

- az autóbuszok forgalomba helyezése és szállítása,

- az autóbuszvezetők és karbantartó szakemberek részére tartandó magyar nyelvű oktatás Ajánlatkérő telephelyén az autóbuszvezető és a karbantartó személyzet számára, az autóbusz működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan az átadáskor

- az autóbuszok esetében a vállalt jótállási időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása (beleértve anyag és munkadíj költségeket egyaránt).

Az autóbusznak meg kell felelni az Euro VI norma kibocsátási határértékeknek a 715/2007 EK rendelet

szabályozása szerint:

- THC külső gyújtás (PI)esetén 100 mg/km

- NOx külső gyújtás (PI)esetén 60 mg/km, kompressziós gyújtás (CI) esetén: 80 mg/km,

- PM külső gyújtás (PI)esetén 5,0 mg/km, kompressziós gyújtás (CI) esetén: 5,0 mg/km

- szén-dioxid kibocsátás (CO2) esetén: külső gyújtás (PI) esetén 1000 mg/km, kompressziós

gyújtás (CI) esetén: 500 mg/km

A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum terméktulajdonságokkal. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad. A beszerezni kívánt jármű tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt követelménynek való megfelelést és az egyenértékűség igazolására az alábbi dokumentumokat fogadja el: A megajánlott áru tekintetében az ajánlat részeként szükséges benyújtani olyan magyar nyelvű, a gyártó által hitelesített ábrás termékismertetőt/műszaki-szakmai leírást/műszaki adatlapot/forgalmazótól származó nyilatkozatot, vagy a magyar nyelvű gyártói katalógust/típusbizonyítványt/gyártói műbizonyítványt, mely alapján megállapítható, hogy a kiadott műszaki leírásban foglalt minőségi elvárásoknak, műszaki paramétereknek az adott termék megfelel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (0-24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kis busz

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Kőszeg Város Önkormányzata, 9730 Kőszeg, Jurisics Tér 8 .

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1db alacsony belépésű 2 tengelyes, szóló M3/I. új Euro 6-os dízel meghajtású autóbusz beszerzése.

Üzemanyag: dízel

Teljesítmény minimum: 125 kW

Nyomaték minimum: 400 Nm

Utaslétszám

(A szállítható személyek és a kísérő is beleszámítandó. A járművezető nem.) minimum 40 fő

Ülő utasok száma

(A szállítható személyek és a kísérő is beleszámítandó. A járművezető nem.) minimum 10 fő

Maximális hosszúság 8,5 méter

Sebességváltó: automata

Tárcsafék elől-hátul

Fejlett vészfékező rendszer (AEBS)

ABS+ASR

Külső és belső tájékoztató infotábla

Elektronikus Stabilitásprogram

Aktív fékasszisztens

Elindulássegítő asszisztensKülső és belső tájékoztató infotábla

Pótkerék

Színezett üveg

Akadálymentesítés

Az Ajánlatkérés új autóbuszra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint a „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” és „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzéseket is.

Jótállási idő az autóbuszok esetében: Ajánlattevő ajánlata szerint, de legalább 24 hónap (2 év)

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi:

- az autóbuszok forgalomba helyezése és szállítása,

- az autóbuszvezetők és karbantartó szakemberek részére tartandó magyar nyelvű oktatás Ajánlatkérő telephelyén az autóbuszvezető és a karbantartó személyzet számára, az autóbusz működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan az átadáskor

- az autóbuszok esetében a vállalt jótállási időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása (beleértve anyag és munkadíj költségeket egyaránt).

Az autóbusznak meg kell felelni az Euro VI norma kibocsátási határértékeknek a 715/2007 EK rendelet

szabályozása szerint:

- THC külső gyújtás (PI)esetén 100 mg/km

- NOx külső gyújtás (PI)esetén 60 mg/km, kompressziós gyújtás (CI) esetén: 80 mg/km,

- PM külső gyújtás (PI)esetén 5,0 mg/km, kompressziós gyújtás (CI) esetén: 5,0 mg/km

- szén-dioxid kibocsátás (CO2) esetén: külső gyújtás (PI) esetén 1000 mg/km, kompressziós

gyújtás (CI) esetén: 500 mg/km

A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum terméktulajdonságokkal. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad. A beszerezni kívánt jármű tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt követelménynek való megfelelést és az egyenértékűség igazolására az alábbi dokumentumokat fogadja el: A megajánlott áru tekintetében az ajánlat részeként szükséges benyújtani olyan magyar nyelvű, a gyártó által hitelesített ábrás termékismertetőt/műszaki-szakmai leírást/műszaki adatlapot/forgalmazótól származó nyilatkozatot, vagy a magyar nyelvű gyártói katalógust/típusbizonyítványt/gyártói műbizonyítványt, mely alapján megállapítható, hogy a kiadott műszaki leírásban foglalt minőségi elvárásoknak, műszaki paramétereknek az adott termék megfelel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 24 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke (0-24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon AT-t, ALV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-re.

Igazolási mód:

A kizáró okok igazolásának módja: AT-nek a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia. AK hivatkozik a Kr. 8., 10., 12., 13-16. §-aira. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Közös AT-k, továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyikére vonatkozóan külön-külön EEKD-t szükséges kitölteni és benyújtani, mellyel igazolható, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2)bek.- ben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (3) és (5) bek.). AT-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő ALV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § 4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). AT-nek azon ALV-k tekintetében, akik nem vesznek részt AT alkalmasságának igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.). A Kr.-ben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja. AK hivatkozik a Kr. 6. § (2) bekezdésére. Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint AT-nek az AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül a Kr. szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. AK hivatkozik a Kr. 13-16. §-aira. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

- Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

- A Kbt. 69. § (11a) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés irányadó. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban ill. közbeszerzési részben benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint: P/1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - az általános forgalmi adó nélkül számított -közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított -közbeszerzés tárgya szerinti (tömegközlekedési buszok) árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el - mindkét közbeszerzési rész tekintetében - a nettó 45 000 000,- Ft-ot

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét közbeszerzési rész tekintetében:

M.1.A. Az alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (kapcsolattartási adatokkal);

- a teljesítés idejét, (kezdés és befejezés időpontja olyan pontossággal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljesítés a felhívás feladását közvetlen megelőző három évben (36 hónap) történt);

- a szerződés tárgyát;

- a szerződés mennyiségét;

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Mindkét közbeszerzési rész tekintetében

M.1.B. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) bek. h) pont, valamint a 48/2011. (III.30.) Korm. rendelet alapján az ajánlati felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1.B pontjában előírt követelményeknek megfelelő, az általa megajánlott gépjármű tekintetében a tüzelőanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás értékeit alátámasztó dokumentum(ok) másolatának (független vizsgálószervezet által kibocsátott mérési jegyzőkönyv, és/vagy az EK típusbizonyítvány WHSC mérési eredményeinek, és/vagy gyártói típusbizonyítvány) azon oldalait, amelyek (legalább az alkalmasság minimumkövetelményeknél) az előírt tüzelőanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeket egyértelműen alátámasztják. A csatolt dokumentumok hitelességét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdései.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (4)-(5), (7) bekezdésében, 21/A. § és 23. §, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. közbeszerzési rész tekintetében:

M.1.1.A. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db tömegközlekedési buszok szállítására vonatkozó referenciával, amely legalább:

- 45 fő teljes befogadóképességgel

- 22 fő fix ülőhellyel

- 112 kW teljesítményű motorral rendelkezik.

2. közbeszerzési rész tekintetében:

M.1.2.A. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db tömegközlekedési buszok szállítására vonatkozó referenciával, amely legalább:

- 30 fő teljes befogadóképességgel

- 7 fő fix ülőhellyel

- 90 kW teljesítményű motorral rendelkezik.

Mindkét közbeszerzési rész tekintetében:

M.1.1.B.- M.1.2.B: Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az általa megajánlott autóbusz paraméterei nem

felelnek meg az alábbi előírásoknak: energiafelhasználás (kWh/km vagy kWh/ukm), szén-dioxid

kibocsátás, NOx kibocsátás, THC (amely magában foglalja az NMHC értéket) és PM (PT) részecske

kibocsátás tekintetében legalább EURO VI norma szerinti minősítés.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a minimumkövetelmény több szerződésből származó

referenciával nem igazolható.

Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a referencia bemutatható.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Euro VI norma kibocsátási határértéket a 715/2007 EK rendelet

szabályozza az alábbiak szerint:

- THC külső gyújtás (PI)esetén 100 mg/km

- NOx külső gyújtás (PI)esetén 60 mg/km, kompressziós gyújtás (CI) esetén: 80 mg/km,

- PM külső gyújtás (PI)esetén 5,0 mg/km, kompressziós gyújtás (CI) esetén: 5,0 mg/km

- szén-dioxid kibocsátás (CO2) esetén: külső gyújtás (PI) esetén 1000 mg/km, kompressziós

gyújtás (CI) esetén: 500 mg/km

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét közbeszerzési rész tekintetében:

A Vevő a számla ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Eladó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg igénybevételére jogosult. Az Eladó 1 db számla benyújtására jogosult.

Jótállás ajánlattevő vállalása szerint, minimum 24 hónap

Késedelemi kötbér: nettó vételár 1%-a megfelelő mértékű napi késedelmi kötbér. A késedelmi kötbért legfeljebb 20 napi tétel tekintetében lehet érvényesíteni. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a szerződésszerű teljesítés alól.

A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a 10 napot meghaladó, az Eladó érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás esetén az Eladó a nettó vételár 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén kéri a hiba kijavítását a Ptk. 6:159. § (2) a) pontja alapján.

Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett Jármű nettó vételárának 5 %-a.

Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítésig késedelmi kötbért érvényesít.

Részletek a szerződéstervezetben!

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/07/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15/07/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. FAKSZ: Krizmanich Gergely (OOO86) 2. Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az AT-t terheli. 4. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza. 5. Projekttársaság létrehozása kizárt.(Kbt. 35. § (8) bekezdés) 6. AK hiánypótlására a Kbt. 71. §-ában fogl. szerint lehetőséget biztosít. AK rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva újabb hiánypótlást nem rendel el, amennyiben AT az ajánlatban korábban meg nem jelölt gazd-i szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás alkalmazása. 7. Kieg.táj. kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is szíveskedjenek megküldeni. 8. A KBT. 41/B§(2) bekezdése alapján AK előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat - kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak - pdf. formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus úrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 9. Az eljárásban irányadó a Kbt. 41./A §-a. 10. Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével: - Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap - AT, adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintája - amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás - AT a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyil. - nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is) továbbá kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott esetben) -nyil. a Kbt. 66. § (6) bek. alapján, (nemleges tartalommal is)- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; - közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat. 11. Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni. 12. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, valamint az EKR rendelet 11. § (4) és (8) bekezdésére. 13. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 14. A minősített szempontokhoz képest szigorúbb alk. feltételek. 15. A felhívásban és a KD-ben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak. 16. Ajánlatkérő a részajánlattételt biztosítja 17. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését megfelelően alkalmazza. 18. AK a IV.2.6) pont alatt szereplő 1 hónap alatt 30 napot ért. Ajánlatok értékelési szempontjai : Nettó ajánlati ár: fordított arányosság, jótállás: egyenes arányosság ((KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). 19. A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a II.2.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Egyösszegű ajánlati: fordított arányosítás, jótállás: egyenes arányosítás. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A. 1. a) pont aa) megfelelően jár el az Ajánlatkérő. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumban.

20. Ajánlati biztosíték összege: mindkét közbeszerzési rész tekintetében: 600 000,-Ft. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10047004-00339715-00000127 számú fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó -kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség ideje alatt. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati igazolást az EKR rendszerbe feltölti. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 54. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre. Átutalás esetén a közlemény rovatban szükséges szerepeltetni az „ajánlati biztosíték” kifejezést. Ajánlatkérő fokozottan felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésére, miszerint az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. [A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés]

21. Ajánlatkérő kéri ajánlattétel keretében benyújtani az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatot pdf. formátumban.

22. Az ár értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz ártáblázatot kell csatolni, amelyet köteles teljeskörűen kitölteni. Az ártáblázatot cégszerűen alá kell írni, és keltezéssel kell ellátni. Az ártáblázat szakmai ajánlatnak minősül, benyújtásának elmaradása esetén Ajánlatkérő az ajánlatot hiánypótlás kibocsátása nélkül érvénytelenné nyilvánítja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/06/2022