Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 325757-2019

12/07/2019    S133

Španělsko-Madrid: Organizování akcí zaměřených na komunikační priority Evropské komise ve Španělsku — vícestranná rámcová smlouva v kaskádě

2019/S 133-325757

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.MD — Madrid — Representation in Spain
Poštovní adresa: Paseo de la Castellana 46
Obec: Madrid
Kód NUTS: ES300 Madrid
PSČ: 28046
Země: Španělsko
E-mail: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Organizování akcí zaměřených na komunikační priority Evropské komise ve Španělsku — vícestranná rámcová smlouva v kaskádě

Spisové číslo: COMM/MAD/2019/OP/0006
II.1.2)Hlavní kód CPV
79952000 Organizování akcí
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Obecným předmětem zakázky je poskytnout pomoc Zastoupení EK v jeho komunikační činnosti ve Španělsku zaměřené na zvýšení veřejné a mediální pozornosti věnované politickému vývoji a strategickým jednáním na úrovni Evropské unie. Cíle bude dosaženo usnadněním organizování akcí a kampaní (například v současnosti probíhajících korporátních kampaní EU, jako jsou InvestEU, EUandMe nebo EUprotects). Doprovodné služby budou mít podobu organizování akcí a aktivit, včetně činnosti tisku a sociálních médií zaměřených na propagaci pořádaných akcí a aktivit. Tyto služby nicméně nebudou tvořit jádro požadovaných služeb.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79952000 Organizování akcí
79342200 Propagační služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES ESPAÑA
II.2.4)Popis zakázky:

Organizování akcí zaměřených na komunikační priority Evropské komise ve Španělsku — vícestranná rámcová smlouva v kaskádě.

Obecným předmětem zakázky je poskytnout pomoc Zastoupení EK v jeho komunikační činnosti ve Španělsku zaměřené na zvýšení veřejné a mediální pozornosti věnované politickému vývoji a strategickým jednáním na úrovni Evropské unie. Cíle bude dosaženo usnadněním organizování akcí a kampaní (například v současnosti probíhajících korporátních kampaní EU, jako jsou InvestEU, EUandMe nebo EUprotects). Doprovodné služby budou mít podobu organizování akcí a aktivit, včetně činnosti tisku a sociálních médií zaměřených na propagaci pořádaných akcí a aktivit. Tyto služby nicméně nebudou tvořit jádro požadovaných služeb.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Smlouva bude uzavřena na počáteční období 12 měsíců s možností obnovení 3krát vždy o 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 2
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/08/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 03/09/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Representación de la Unión Europea en España, Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid, ŠPANĚLSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/07/2019