Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 325759-2019

12/07/2019    S133

Itálie-Ispra: Kontrola podpory zemědělství v rámci společné zemědělské politiky (SZP) formou monitorování - satelitních časosběrných snímků „time stacks“ ve velmi vysokém rozlišení poskytovaných v podobě samotného produktu nebo jako přístup ke službě v roce 2019

2019/S 133-325759

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Poštovní adresa: Via Enrico Fermi 2749
Obec: Ispra (VA)
Kód NUTS: ITC41 Varese
PSČ: I-21027
Země: Itálie
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5143
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5143
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Kontrola podpory zemědělství v rámci společné zemědělské politiky (SZP) formou monitorování - satelitních časosběrných snímků „time stacks“ ve velmi vysokém rozlišení poskytovaných v podobě samotného produktu nebo jako přístup ke službě v roce 2019

Spisové číslo: JRC/IPR/2019/OP/2384
II.1.2)Hlavní kód CPV
72300000 Datové služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této zakázky je nákup takových časosběrných snímků, tj. časových signálových odchylek (časových os) buď jako samotného produktu, nebo prostřednictvím portálu, který umožňuje extrahování informací pro další použití v rámci kampaně v roce 2019.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 650 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72300000 Datové služby
32530000 Satelitní a příbuzné komunikační zařízení
32534000 Satelitní plošiny
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
32533000 Satelitní zemní stanice
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41 Varese
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Via Enrico Fermi 2749,I-21027 Ispra (VA), ITÁLIE.

II.2.4)Popis zakázky:

Kontroly prostřednictvím sledování prováděné v rámci společné zemědělské politiky (SZP), které nahradí kontroly na místě, jež jsou v současné době používány pro účely ověření, zda je přímá pomoc v jednotlivých oblastech správně udělována zemědělcům v EU, jsou již zaváděny v rámci kampaní týkajících se plodin v období let 2018/2019. Některé regiony členských států provádí podle nedávno přijatého článku 40 prováděcího nařízení (EU) č. 746/2018 ze dne 18. května 2018 systémy kontrol zemědělských podpor prostřednictvím sledování. Tyto kontroly se spoléhají na automatické způsoby pozorování, sledování a hodnocení kritérií způsobilosti SZP, závazků a povinností. Běžné a systematické pozorování je prováděno snímkováním pomocí systému Copernicus Sentinel nebo obdobného systému s využitím techniky automatického strojového učení. V případě, že rozlišení těchto snímků nepostačuje k přijetí závěru o udělené podpoře, musí příslušný orgán provést odpovídající „následné opatření“. Jedním z nich je využití „časosběrných snímků“ s informacemi získanými z družicových snímků s vysokým rozlišením (HHR), které doplní informace potřebné pro automatické procesy. Cílem této zakázky je nákup takových časosběrných snímků, tj. časových signálových odchylek (časových os) buď jako samotného produktu, nebo prostřednictvím portálu, který umožňuje extrahování informací pro další použití v rámci kampaně v roce 2019. Maximální rozpočet pro tuto zakázku je 650 000 EUR.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 650 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 059-135526
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 12/08/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 13/08/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Místem setkání pro otevírání nabídek je recepce nacházející se u vchodu do pracoviště JRC v Ispře.

Adresa: via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITÁLIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

2020

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
05/07/2019