Služby - 326547-2017

19/08/2017    S158

Francie-Valenciennes: Studie týkající se architektury palubního radiokomunikačního zařízení

2017/S 158-326547

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro železnice
Poštovní adresa: 120 rue Marc Lefrancq
Obec: Valenciennes
Kód NUTS: FRE11 Not specified
PSČ: 59300
Země: Francie
Kontaktní osoba: Mr Thomas Borriello
E-mail: Procurement@era.europa.eu
Tel.: +33 327096501
Fax: +33 327096650
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.era.europa.eu/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2787
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2787
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Železnice.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie týkající se architektury palubního radiokomunikačního zařízení.

Spisové číslo: ERA 2017 31 OP.
II.1.2)Hlavní kód CPV
71241000 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Hlavním cílem studie je poskytnout informace a závěry o nejvhodnějších možnostech týkajících se koncepce architektury palubního komunikačního systému, které by mohly poskytnout dostatečnou flexibilitu na podporu současných a budoucích potřeb uživatele, umožnit změny týkající se dalších radiotechnologií, radiofrekvencí a aplikací během doby své životnosti – přibližně v období 2020 a 2040 – za nízké náklady na aktualizaci činností. Proto je nutno prozkoumat možnosti nejen softwarové, ale i hardwarové architektury. Zvláštní pozornost musí být věnována podpoře rádiových aplikací, které jsou nyní povinné v systému CCS TSI.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FRE11 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Hlavním cílem studie je poskytnout informace a závěry o nejvhodnějších možnostech týkajících se koncepce architektury palubního komunikačního systému, které by mohly poskytnout dostatečnou flexibilitu na podporu současných a budoucích potřeb uživatele, umožnit změny týkající se dalších radiotechnologií, radiofrekvencí a aplikací během doby své životnosti – přibližně v období 2020 a 2040 – za nízké náklady na aktualizaci činností. Proto je nutno prozkoumat možnosti nejen softwarové, ale i hardwarové architektury. Zvláštní pozornost musí být věnována podpoře rádiových aplikací, které jsou nyní povinné v systému CCS TSI.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 11
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz zadávací dokumentace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 18/09/2017
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19/09/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Prostory agentury.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Obec: Lucemburk
Země: Lucembursko
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/08/2017