Služby - 329204-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

30/09/2014    S187

Belgie-Brusel: Výběr bank na provádění plateb v EUR převážně v oblasti SEPA

2014/S 187-329204

Oprava

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 8.8.2014, 2014/S 151-270525)

Evropská komise, Generální ředitelství pro rozpočet, k rukám: paní Nadia Calviño, generální ředitelka, BRE2 13/535, avenue d'Auderghem 19, 1049Brusel, BELGIE. Tel. +32 22955067. Fax +32 22991841. E-mail: budg-2014-po-03@ec.europa.eu

Namísto 

I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů:

[...]

Evropský orgán pro bankovnictví, 25 Old Broad Street, Tower 42, 18. podlaží, Londýn, EC2N 1HQ, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ.

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, Rondo ONZ 1, 00-124 Varšava, POLSKO.

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Trg republike 3, SI-1000 Lublaň, SLOVINSKO.

[...]

Evropská nadace odborného vzdělávání, viale Settimio Severo 65, 10133 Turín TO, ITÁLIE.

Zásobovací agentura Euratomu, EUFO 2169, 2920 Lucemburk, LUCEMBURSKO.

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, IRSKO.

[...]

Čtěte 

I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů:

[...]

Evropský orgán pro bankovnictví, 25 Old Broad Street, Tower 42, 18. podlaží, Londýn, EC2N 1HQ, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ.

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Trg republike 3, SI-1000 Lublaň, SLOVINSKO.

[...]

Evropská nadace odborného vzdělávání, viale Settimio Severo 65, 10133 Turín TO, ITÁLIE.

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, IRSKO.

[...]


Poznámka:

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) a Zásobovací agentura Euratomu se rozhodly odstoupit od výše uvedené výzvy k podání nabídek.

Proto jsou vyjmuty ze seznamu veřejných zadavatelů.