Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Stavební práce - 330790-2021

02/07/2021    S126

Česko-Praha: Stavební práce

2021/S 126-330790

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 079-199265)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Hlavní město Praha
Národní identifikační číslo: 00064581
Poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha–Staré Město
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Ondřej Krampera
E-mail: verejnezakazky@akrhk.cz
Tel.: +420 724190493
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.praha.eu
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Revitalizace objektu č. 4 – Burza, Holešovická tržnice

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava nemovité kulturní památky, objektu – budovy č. 4 v Holešovické tržnici, a to tak, že bude revitalizována do původního stavu. Budou odstraněny všechny historicky provedené neoriginální přístavby. Pod jižní přístavbou bude vybudován sklepní prostor pro umístění technického zázemí a skladů. Velikost nového suterénu nepřesáhne původní hranice bouraného objektu. V budově má být zřízeno restaurační zařízení. Na úrovni přízemí je řešen vlastní odbytový prostor restaurace a kuchyně, umývárny a další nutné zázemí. Restaurace je dimenzována na 300 míst k sezení, kapacita je cca 300 – 500 obědů a cca 200 večeří.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/06/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 079-199265

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 28/06/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 09/08/2021
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 28/06/2021
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 09/08/2021
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: